Felhívás Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre – 2019/2020

Kedves Hallgatóink!

Az Adventista Teológiai Főiskola a 2019/2020-as tanévre Tudományos Diákköri Konferenciát hirdet (TDK).

A konferencia célja az, hogy a legkiválóbb főiskolai hallgatók tudományos eredményeinek bemutatására és értékelésére lehetőséget teremtsen, támogassa és elismerje a diákok részéről megvalósuló felsőoktatási tudományos tevékenység résztvevőit, mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz.

A jelentkezés feltétele

Az intézményi konferenciára a rendezvény idején a főiskola BA, MA és szakirányú tovább képzésében résztvevő (abszolutóriumot még nem szerzett) hallgatók jelentkezhetnek.

Tartalmi követelmények:

Tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat), amely a képzési idő alatt (az abszolutóriumot megelőzően) készült a hallgató tudományos öntevékenysége, kutatása révén. A dolgozat elkészítéséhez a hallgató előzetesen konzulens oktatók választ.

Terjedelem: 30-40 oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz)

Jelentkezési határidő: 2020. január 31. (nevezési lap)

Rezümé leadásának határideje: 2020. Május. 8. (szorgalmi időszak utolsó napja)

Leadási határidő: 2020 július 31. TDK dolgozat leadásának határideje

TDK dolgozatok intézményi védése (Házivédés) napja: 2020 szeptember 7. 

A legjobb pályamunkák – a nevezési feltételek teljesülése esetén – a szakmai bizottság döntése alapján nevezhetnek a  XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Fontos szempont viszont, hogy az OTDK-ra csak azon hallgatók pályamunkái nevezhetők, akik az intézményi konferencia idején még részt vettek a főiskola BA, vagy a már ősztől induló MA képzésében.

OTDK nevezési időszak: 2020. szeptember 15-én kezdődik, és a szekció felhívásokban szereplő nevezési határidőig (ld. OTDK Tájékoztató 4.3.) tart.

További információ: Dr. habil. Tokics Imre, ATF Tudományos Tanács elnöke.

2019. november 01.