TEOLÓGIAI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Teológia (Theology)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és az oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, rövidítve: BA)
  • szakképzettség: teológus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Theology

A (modultanterv szerinti) képzési idő, megszerzendő kreditek:

  • félévek száma: 6
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

A (modultanterv szerinti) képzési idő, megszerzendő kreditek:

  • félévek száma: 6
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

A képzés célja

Valamennyi egyház (vallási csoport) felsőfokú intézményeiben a teológus alapképzési (bachelor) szak elméleti oktatásának célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik saját vallásuk tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. A gyakorlati képzés célja lelkipásztori illetve teológusi praxisra való felkészítés. További cél a valláshagyomány és a társadalmi illetve kultúrkörnyezet kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészítés. A képzés célja továbbá az, hogy a hallgatók képességeik és fejlődésük alapján, mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.

Az elsajátítandó kompetenciák megszerzését elősegítő ismeretkörök, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk:

Ismeretkörök: Bibliai nyelvek, írásmagyarázat, rendszeres teológia, egyház- és vallástörténet; gyakorlati teológia (Az ismeretkörök pontos strukturálását a szakindítási dokumentációban az egyes Intézmények külön, a fentiektől eltérően is meghatározhatják.)

A kompetenciák megszerzését elősegítő oktatási módszerek: előadás, szeminárium, konzultáció.

Elvárt idegennyelv-ismeret:

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy általános középfokú (B2) nyelvvizsga megléte olyan élő nyelvből, amelyen elérhető és tanulmányozható a teológiai szakirodalom

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.