RÉSZISMERETI KÉPZÉS

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Részismereti képzés - részismereti hallgatói jogviszony létesítése

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a – diplomával már
rendelkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem
álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a
szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt
megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

A képzés díja:

Az engedély három félévre adható maximálisan 60 kredit vehető fel. A képzésért
költségtérítést kell fizetni Amennyiben a hallgató az ATF-re jelentkezik
2.500,-Ft/kredit, egyéb esetben 4.000 Ft / kredit.

Részismereti jogviszony létesítésének ügymenete:

 1. A mesterképzési szakra jelentkezni kívánó személy az erre vonatkozó
  kérelmet benyújtja, csatolva hozzá a végzettséget, szakképzettséget
  igazoló oklevél másolatát. A kérelem beadásának határideje a pótfelvételi
  napja – az őszi félévek esetén augusztus utolsó hét hétfője, tavaszi félévek
  esetén január első teljes hetének hétfője.

 2. A Tanulmányi Osztály a kérelem alapján tájékoztatást nyújt arra
  vonatkozóan, hogy mely szemeszterben, milyen kreditértékben, mely
  kurzusok felvételét teszi lehetővé a hallgató számára. Amennyiben a
  feltételek a jelentkező számára elfogadhatóak, az Adatbejelentő lap
  benyújtásával jelzi, a KKB (Képzési és Kreditátviteli Bizottság) pedig
  határozatot hoz, melyet válaszként elküld a jelentkezőnek. Ezt követően a
  Tanulmányi Osztály részismereti jogviszonyt létesít a hallgatóval
  költségtérítéses képzés keretében legfeljebb három szemeszterre.

 3. A hallgató ETN kódot kap és a KÁB-határozat alapján felveszi a választott
  mesterszakjának megfelelő képzési programból azokat a kurzusokat,
  amelyeket teljesíteni kíván az adott szemeszterben.

 4. A kurzusok felvételét követően a részismeretes hallgató a felvett
  kurzusokért költségtérítést tartozik fizetni a felvett kreditek függvényében,
  egy kredit értéke 4.000 Ft., amennyiben a hallgató az ATF-en kívánja
  tanulmányait folyatatni 2.500 Ft. A befizetés két egyenlő részletben teljesíthető: az első részlet az órafelvételi időszak végén, a másodikat egy
  hónapon belül.

 5. A hallgató megkezdi tanulmányait a BA-képzés kurzusain.

 6. A részismereti képzés befejezését követően a Kar a megszerzett
  ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további
  felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

A részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás,
információ a Tanulmányi Hivataltól kérhető.
cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12
telefon: (28)547-295
e-mail: atf@adventista.hu

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Subscribe

Subscribe to get updates!