Családi életre nevelés (CSÉN)

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Családi életre nevelés - szakirányú továbbképzés

A képzés szükségessége

Családi életre nevelést spontán módon számos egyén és szervezet folytat (pedagógusok, védőnők, egyházak, civil szervezetek). Mivel azonban a CSÉN egy nemzetközi diszciplína, amelynek kidolgozott és bevált kurrikuluma van, szükségesnek látjuk, hogy Magyarországon is induljon egységes CSÉN oktatás. Ennek egyfelől támaszkodnia kell a meglévő nemzetközi standardokra (az alább bemutatott mintatanterv az 1938 óta működő National Council on Family Relations szervezet kurrikulumára épül, amely globálisan az egyik legrangosabb CSÉN szervezet), ugyanakkor tekintettel kell lennie a magyar szociális és kulturális sajátosságokra is. A szervezett CSÉN képzés szavatolhatja a CSÉN foglalkozások egységes tematikáját, magas szakmai színvonalát és hasonló értékrendjét.

 A képzés célcsoportja 

A CSÉN szakirányú továbbképzés felsőfokú alapképzésre épül. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik munkájukban gyermekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel foglalkoznak; elsődlegesen iskolai és óvodai pedagógusokat, továbbá védőnőket, hitoktatókat, lelkipásztorokat, szociális munkásokat, gyógypedagógusokat, szociálpedagógusokat és más segítő foglalkozások képviselőit.

A képzés célja

A családi életre nevelés (rövidítése: CSÉN, nemzetközi elnevezése: Family Life Education – FLE) célja, hogy ismereteket közöljön az emberi fejlődésről, magatartásról, a családi élet különböző mozzanatairól és életciklusairól, valamint segítsen kialakítani a családi élethez szükséges személyközi készségeket. Figyelmének középpontjában az emberi kapcsolatok állnak, amelyekben az egyén személyisége fejlődik, amelyekben megtanul döntéseket hozni, amelyben megtanulja az elköteleződést és amelyekben megalapozódik az önmagáról alkotott képe. A CSÉN segítséget nyújt abban, hogy az egyén megtalálja és betöltse a helyét a jelenlegi és a jövőbeni családi kötelékeiben. A CSÉN tevékenységi köre elsődlegesen a gyermekek felé irányul az óvodai és iskolai oktatásban, valamint más színtereken (hitoktatás, klubfoglalkozás, játszóház, stb.). De tekintettel van a felnőtt lakosságra is azáltal, hogy feléjük is közvetít családi értékeket és a családi élet megélésével kapcsolatos információkat (szülők köre, baba-mama klub, házasságerősítő tréningek, jegyesoktatás, stb.).

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.