ATFlogo
Keresztény művelődéstörténet

A keresztény művelődéstörténet specializáció során a keresztény kultúrkör művelődéstörténetét tanulmányozzák a kezdetektől napjainkig. A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, valamint az egyházpolitikai kérdéseiben egyaránt, ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. Képesek a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén szerzett ismereteik birtokában keresztény művelődéstörténeti teológus mesterség gyakorlására. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, és közösségi élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazni tudja a megszerzett ismereteit.

A képzés tanterve, a tantárgyak leírása az ATF Tanulmányi rendszerének irattárában találhatók. (Irattár/Képzések/Tantárgyak) ide kattintva érhető el. 

Mesterképzés (MA)

Teológia (Theology)
Félévek száma: 4

Specializációk: