Bibliai vezetéstudomány

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Bibliai vezetéstudomány - szakirányú továbbképzés

A képzés során a hallgatók megismerik az egyházi és nonprofit szervezetek
vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit. A képzés keresztény
szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség
fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre.

A végzett hallgatók Vezetéstudományi szakember szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama 4 félév.

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.

Bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja: A hallgató megismerje az egyházi és nonprofit szervezetek vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit. A képzés keresztény szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vezetéstudományi szakember

Szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti képzési terület

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben vagy korábbi szintű főiskolai képzésben szerzett oklevél az alábbi képzési területeken: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti képzés, jogi képzés, műszaki képzés, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési terület.

Képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgató megszerezze azokat az elvi-elméleti ismereteket, amelyek nélkül nem képzelhető el a sikeres vezetői munka. A hallgatók tanulmányaik során jelentős gyakorlati képzésben részesülnek, és megismerik a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságait, tárgyalási módszereket, az üzleti élet illemtanát, valamint elsajátítják a bizottsági irányítás demokratikus rendjét.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek

A hallgató legyen képes

Személyes adottságok, készségek

A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúly kerül

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés olyan szemléleti keretet ad, amely segítségével a hallgató keresztény értékeket követve vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt

kreditérték:

Alapozó tárgyak: 31 kredit

A hallgatók az alapozó tárgyak keretében a gazdálkodás legalapvetőbb ismereteit sajátítják el: számviteli, pénzügyi alapok, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, európai uniós ismeretek, jogi alapok, valamint vezetés és szervezés. Ezek a tárgyak a szakismeretei modulok megértését és elsajátítását alapozzák meg.

Szakismereti tárgyak: 44 kredit

A szakismereti tárgyak keretében a hallgatók megismerik a gazdasági vezetés különböző területeit: vállalati gazdaságtan, társaságok pénzügyei, adózási ismeretek, emberi erőforrás menedzsment, önkéntesek toborzása és motiválása, teljesítményértékelés és -fejlesztés, stratégiai tervezés, válságmenedzsment, egyházak jogi környezete.

Ezek során a hangsúly az egyházi és nonprofit szervezetek gazdálkodási tevékenységén van.

Teológiai modul: 18 kredit

A teológiai modul keretei között olyan szemléletmódot sajátítanak el a hallgatók, ami összhangban van a Biblia tanításaival és az evangéliumi kereszténység etikai elveivel. Ebben az összefüggésben a keresztény etika alapjait, az üzleti élet etikáját, a vezetői személyiség és etika kérdéskörét, a Biblia és a menedzsment összefüggéseit, valamint az egyházi intézmények menedzselését ismerik meg.

Szakmódszertan: 17 kredit

A hallgatók vállalkozási, alapítványi és szociális intézmény vezetői gyakorlaton vesznek részt. Megismerik a hatékony tárgyalás, valamint a bizottsági irányítás módszereit, továbbá az üzleti élet illemtanát.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető: