ATFlogo
Keresztény szemléletű szociális munka

A képzés célja egyrészről a (keresztény) spiritualitás beépítése a szociális munkába, amely bizalmat építhet a szociális munkás, a szociális segítők, lelkigondozók, lelkipásztorok és klienseik között, és ezáltal erősítheti segítő és terápiás kapcsolatokat, valamint a szociális szakmai munkát, másrészről olyan speciális szakismerettel rendelkező teológusok képzése, és speciális szakismeretekkel történő ellátása, akik szakmájukat szociális területen kívánják gyakorolni. A spirituális, lelkigondozói, teológusként végzett személy a keresztény szemléletű szociális munka komponenssel képessé válik a szakmai céljai professzionálisabb elérésében mind az egyéni gondozómunka, mind a társadalmi kihívások, egyházi és állami ellátórendszer működése tekintetében.

A képzés tanterve, a tantárgyak leírása az ATF Tanulmányi rendszerének irattárában találhatók. (Irattár/Képzések/Tantárgyak) ide kattintva érhető el. 

Mesterképzés (MA)

Teológia (Theology)
Félévek száma: 4

Specializációk: