ATFlogo

hallgatóknak

1. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban az ATF hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíj az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el, külön pályázat nélkül.

Az ösztöndíj odaítélési alapja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kreditindex, valamint a tanulmányi átlag két tizedes-jegyre valódi kerekítéssel elérhető száma. A kreditindexbe nem számítanak bele egy korábbi félévben teljesített tárgyak.

2. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti Felsőoktatási (régebben köztársasági) Ösztöndíjban a teljes idejű (nappali) alapképzésben, vagy (nappali) mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (Jelenleg 40.000,- Ft/hó) A Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott nappali alap-, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók közül egy fő.

3. Tankönyv, jegyzet támogatás

Az ATF minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos alap és mester képzéses hallgatónak a tanulmányi követelmények teljesítéséhez e támogatással járul hozzá.

4. Szociális alapú ösztöndíjak:
4.1 Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott nappali alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján.

Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje megegyezik a rendszeres szociális támogatás pályázatok leadási határidejével, amely:  – 

Helyszín: ATF Tanulmányi Osztály

Pályázati felhívás: –
Az alaptámogatás igényléséhez szükséges űrlap: –

4.2 Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj államilag támogatott nappali képzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

4.3 Segítség pályázat – (Egyszeri rendkívüli támogatás önköltséges képzés, nappali és levelező tagozatos hallgatók)

A Segítség pályázat egyszeri szociális támogatás nappali és levelező tagozaton tanuló , önköltséges képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatónak, szociális helyzete alapján. A támogatás félévente egyszer folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén. 

Az adatlap leadási határideje: 2024. február 23.

Helyszín: ATF Tanulmányi Osztály

4.4 Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Az ösztöndíjat az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint ítéljük oda.

A kérelem benyújtásához az adatlapon kívül a rendkívüli indokot alátámasztó dokumentumokat szükséges csatolni. A pályázatokat csak lezárt borítékban lehet leadni. A borítékon olvashatóan szerepelnie kell: név, szak, ETN kód, évfolyam, Rendkívüli Ösztöndíj Pályázat.

Leadás: az ATF Tanulmányi Osztályán, ügyfélfogadási időben.

Határidő: a tanév szorgalmi időszakának utolsó napja.

Adatlap letöltése:

4.5 Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett a Főiskola további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

Pályázati űrlap letöltése

A tanulmányi rendszer itt érhető el: https://atf.etn.hu/

5. Mozgás és Sportcélú támogatás

Az ATF az egész tanév során lehetővé teszi aktív nappali tagozatos hallgatói részére a legalább heti 2 óra időtartamú ingyenes sportolási lehetőséget Pécelen. A lehetőségekről, helyszínről, időpontokról, bővebben itt olvashat:

További ösztöndíjak és pályázatok

Az ideiglenesen vagy egy időintervallumra szóló kiírt pályázatok illetve ösztöndíjak információi Hírek > Pályázatok menüpont alatt érhetőek el.

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.