ÉLETMÓD TANÁCSADÓ TEOLÓGUS

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Életmód tanácsadó teológus

A szakirányú továbbképzés megnevezése: életmód tanácsadó teológus

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: életmód tanácsadó teológus

A szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti

A  felvétel feltételei: Hitéleti képzési területen szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) diploma

A képzési idő: két félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó teológusok képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik:

 • az emberi test felépítését és működését
 • az emberi lélek működését
 • a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit
 • az életmód alakításának módozatait.

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak

 • egyéni és csoportos tanácsadásra
 • egyéni és csoportos lelkigondozásra
 • egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására
 • egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • empátia
 • elemző és szintetizáló képesség
 • probléma felismerő és megoldó képesség
 • pontos, alapos, megbízható munkavégzés
 • információ rendszerező és feldolgozó képesség
 • társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi szervezetekben, ahol tanácsadás folyik.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általános biológiai és egészségügyi ismeretek – 15-20 kredit

Prevenciós és egészségmegőrzésre felkészítő modulok – 15-20 kredit

Gyakorlati ismeretek – 18-22 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6-10 kredit

Akik az Adventista Teológiai Főiskola szervezésében indított Bibliai Szabadegyetemen emléklapot kaptak, azok az Ószövetségi és Újszövetségi bibliaismeret előadások látogatása alól felmentést kaphatnak, de vizsgakötelezettségük e tárgyakból is van.

Konzultációk időpontja: félévenként 10 vasárnap 9:25-15:25-ig.

Konzultációk helyszíne: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

A szakirányú továbbképzés indításának feltétele minimálisan 15 fő.

Felvételi vizsga nincs, a jelentkezést visszaigazoljuk.

A képzés életmód tanácsadó teológus szakképzettséget tanúsító szakirányú főiskolai oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Költségtérítés: 100.000Ft/félév

A költségtérítés a tankönyvek árát nem tartalmazza.

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.