ATFlogo
Mentálhigiéné

A képzés célja a mentálhigiénés szakismeretek beépítése a teológusi, hitéleti munkába, ill. alapvető önismereti dimenziók feltárása, az egészséges segítő kapcsolatok kialakításának képességéhez. A speciális szakismeretekkel rendelkező teológus képessé válik a különböző lelki zavarok, valláspatológiai jelenségek felismerésére, beazonosítására, krízisek során képes támogatást adni azok feldolgozására, a kompetenciahatárán kívül eső esetekben pedig a kliens képzett szakemberhez irányítására. A képzés során elsajátított szemléletmód és képességek lehetőséget adnak számára a szociális munkásokkal, lelkigondozókkal, lelkipásztorokkal történő hatékony szakmai együttműködésre a kliensek érdekében.

A képzés tanterve, a tantárgyak leírása az ATF Tanulmányi rendszerének irattárában találhatók. (Irattár/Képzések/Tantárgyak) ide kattintva érhető el.

Mesterképzés (MA)

Teológia (Theology)
Félévek száma: 4

Specializációk: