ATFlogo
Adventista tanulmányok

A specializáció tanegységei segítségével egyrészről tovább mélyítik a már megszerzett adventista szemléletű teológiai ismereteket, másrészről új területekkel ismerteti meg a hallgatót. A képzés célja, hogy a Szentírás-tudományban elmélyült, gyakorlatot szerzett speciális szakismeretekkel rendelkező teológus képes legyen az egyház teológiai munkájába bekapcsolódni, valamint alkalmazni is tudja a megszerzett ismereteit. E képesítés széleskörű rálátást biztosít az adventista bibliamagyarázatra épülő tudományokra.

A képzés tanterve, a tantárgyak leírása az ATF Tanulmányi rendszerének irattárában találhatók. (Irattár/Képzések/Tantárgyak) ide kattintva érhető el.

Mesterképzés (MA)

Teológia (Theology)
Félévek száma: 4

Képzéseink

Facebook oldalunk