ATFlogo
Biblikum

A képzés célja, hogy a Szentírás-tudományban elmélyült, gyakorlatot szerzett speciális szakismeretekkel rendelkező teológus képessé váljon az egyház teológiai munkájába bekapcsolódni, valamint az irodalom- és a nyelvészettudomány területein is alkalmazni tudja a megszerzett ismereteit. E képesítés komplex rálátást biztosít a bibliamagyarázatra épülő tudományágak mindegyikére.

A képzés tanterve, a tantárgyak leírása az ATF Tanulmányi rendszerének irattárában találhatók. (Irattár/Képzések/Tantárgyak) ide kattintva érhető el. 

Mesterképzés (MA)

Teológia (Theology)
Félévek száma: 4

Specializációk: