2023/2024 tavasz – Szociális ösztöndíj, Segítség pályázat

Az elmúlt időszakban újból elérhetővé vált néhány szociális alapú ösztöndíj lehetőség, köztük a „Rendszeres szociális ösztöndíj” és a „Segítség pályázat”.

A Rendszeres szociális ösztöndíj olyan aktív hallgatók számára nyújtott támogatás, akik nappali képzésben vesznek részt és szociális helyzetük alapján jogosultságot szereznek egy képzési időszakra szóló, havi rendszerességgel kifizetett juttatásra. Ezt az ösztöndíjat havonta folyósítják a jogosultság igazolása alapján.

A Segítség pályázat egy egyszeri, rendkívüli támogatást nyújt azoknak a hallgatóknak, akik nappali vagy levelező tagozaton tanulnak, önköltséges képzésben részt vesznek, és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A támogatás szociális helyzet alapján jár, és félévente egyszer folyósítják a jogosultság igazolása alapján.

Ne felejtsék el, hogy a pályázatok benyújtásának határideje nagyon rövid, 2024. február 23.

A részletek és a pályázati űrlapok elérhetők a következő linken: https://atf.hu/hallgatoi-osztondijak/