Életmód tanácsadó/lelkigondozó

Életmód tanácsadó/lelkigondozó szakirányú

továbbképzés

 

1. a szakirányú továbbképzés megnevezése: életmód tanácsadó/lelkigondozó

2. a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: életmód tanácsadó/lelkigondozó

3. a szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti

4. a felvétel feltételei

Az alábbi képzési területeken szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) diploma:
 • agrár képzési terület
 • bölcsészettudományi képzési terület
 • gazdaságtudományok képzési terület
 • informatika képzési terület
 • jogi és igazgatási képzési terület
 • műszaki képzési terület
 • művészet képzési terület
 • nemzetvédelmi és katonai képzési terület
 • orvos és egészségtudományi képzési terület
 • pedagógusképzés
 • sporttudomány képzési terület
 • társadalomtudományi képzési terület
 • természettudomány képzési terület

5. a képzési idő: három félév

6. a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

7. a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.

A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik:
 • a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket
 • az emberi test felépítését és működését
 • az emberi lélek működését
 • a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit
 • az életmód alakításának módozatait.
A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak
 • egyéni és csoportos tanácsadásra
 • egyéni és csoportos lelkigondozásra
 • egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására
 • egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
 • empátia
 • elemző és szintetizáló képesség
 • probléma felismerő és megoldó képesség
 • pontos, alapos, megbízható munkavégzés
 • információ rendszerező és feldolgozó képesség
 • társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi szervezetekben, ahol tanácsadás folyik.

8. a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Általános teológiai ismeretek – 30 kredit
 • Általános biológiai és egészségügyi ismeretek – 15-20 kredit
 • Prevenciós és egészségmegőrzésre felkészítő modulok – 15-20 kredit
 • Gyakorlati ismeretek – 18-22 kredit.

Akik az Adventista Teológiai Főiskola szervezésében indított Bibliai Szabadegyetemen emléklapot kaptak, azok az Ószövetségi és Újszövetségi bibliaismeret előadások látogatása alól felmentést kaphatnak, de vizsgakötelezettségük e tárgyakból is van.

9. a szakdolgozat kreditértéke: 6-10 kredit

Konzultációk időpontja: félévenként 10 vasárnap 9:25-15:25-ig.

Konzultációk helyszíne: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

A szakirányú továbbképzés indításának feltétele minimálisan 15 fő.

Felvételi vizsga nincs, a jelentkezést visszaigazoljuk.

A képzés életmód tanácsadó/lelkigondozó szakképzettséget tanúsító szakirányú főiskolai oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Költségtérítés:

 • Első félév: 80.000 Ft
 • Második és harmadik félév: 100.000Ft/félév

A költségtérítés a tankönyvek árát nem tartalmazza.

[button link=”https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php” type=”big” color=”red” newwindow=”yes”] Jelentkezés[/button]