Képzéseink

Alapképzés

Alapképzésre olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Teológus alapszak (nappali tagozat)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés három éves nappali formában. Bővebben

Teológia alapszak (levelező tagozat)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés három éves levelező formában. Bővebben

Mesterképzés

Teológia mesterszak (nappali tagozat)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. A mesterképzés két éves (4 szemeszter).

Nappali tagozat – tanítás: hétköznapokon, tömbösített formában

A záróvizsgát tett illetve az egyéb törvényi kívánalmaknak megfelelt hallgatók Teológus (MA) oklevelet kapnak.

Választható specializációk:

  • Adventista tanulmányok,
  • Keresztény művelődéstörténet

Bővebben

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú képzéseink mindegyikére olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek felsőfokú diplomával.

Hitoktató

A képzés keretében a Nemzeti Alaptantervben újonnan bevezetett hit- és erkölcstan oktatására készítjük fel a pedagógusokat és a lelkészeket. Ennek megfelelően képzésünkön elsősorban bibliaismereti, teológiai és pedagógiai, módszertani tudást közvetítünk. Hallgatóink elsajátíthatják azokat a készségeket és képességeket, melyek segítségével át tudják adni a Biblia és a keresztény gondolkodás értékeit a különböző korcsoportok részére. A végzett hallgatók hitoktató szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév. Bővebben

Bibliai gazdálkodás

Célja, hogy a hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát. A képzés tehát olyan szemléleti keretet ad, amelynek segítségével a hallgató keresztény értékeket követve dönthet gazdasági kérdésekben, vezethet egyházi és nemegyházinonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat. A végzett hallgatók Gazdasági menedzser szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév. Bővebben

Bibliai vezetéstudomány

A képzés során a hallgatók megismerik az egyházi és nonprofit szervezetek vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit. A képzés keresztény szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre. A végzett hallgatók Vezetéstudományi szakember szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 4 félév. Bővebben

Családi életre nevelés

A képzés egy nemzetközileg alkalmazott tudományos módszerre épül, és programunk megfelel a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek is. Végzett hallgatóink az alábbi tevékenységeket folytathatják: házasságra való felkészítés, gyermekek családi életre nevelése szervezett keretek között, a felnőtt lakosság segítése a családi élet konkrét kihívásainak kezelésében. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik munkájukban gyermekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel foglalkoznak; elsődlegesen iskolai és óvodai pedagógusokat, védőnőket, hitoktatókat, lelkipásztorokat és más segítő foglalkozások képviselőit. Magyarországon jelenleg egyedül intézményünk ad Minősített családi életre nevelő diplomát! A képzés időtartama 2 félév. Bővebben

Életmód tanácsadó teológus

A képzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű szakemberek képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; valamint elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani. A jelentkezés feltétele a hitéleti képzési területen szerzett diploma. A végzett hallgatók Életmód tanácsadó teológus szakmai címet kapnak. A képzés időtartama 2 félév. Bővebben

Részismereti képzések

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a – diplomával már
rendelkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem
álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a
szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt
megszerezhessék.
A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell. Bővebben

Moduláris képzések

Moduláris képzéseink neked szólnak, ha szeretnél elmélyedni a Biblia, a
misszió vagy a lelkigondozás területén, de elkerülnéd a főiskolai
tanulmányokkal és a vizsgákkal járó stresszt. Akkor is várunk, ha nincs
érettségid – moduláris képzéseinkre ugyanis nincs végzettségi
előkövetelmény, akárki jelentkezhet. Egy modult egy félév alatt tudsz
teljesíteni, bármelyik modult külön-külön el lehet végezni. Bővebben

Jelentkezés