Alapképzés: Teológia (BA)

TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

 1. Az alapképzési szak megnevezése:
  Teológia (Theology)
 1. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és az oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, rövidítve: BA)
 • szakképzettség: teológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Theology
 1. A (modultanterv szerinti) képzési idő, megszerzendő kreditek
 • félévek száma: 6
 • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180
 1. A képzés célja

Valamennyi egyház (vallási csoport) felsőfokú intézményeiben a teológus alapképzési (bachelor) szak elméleti oktatásának célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik saját vallásuk tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. A gyakorlati képzés célja lelkipásztori illetve teológusi praxisra való felkészítés. További cél a valláshagyomány és a társadalmi illetve kultúrkörnyezet kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészítés. A képzés célja továbbá az, hogy a hallgatók képességeik és fejlődésük alapján, mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.

 1. Az elsajátítandó kompetenciák megszerzését elősegítő ismeretkörök, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk

Ismeretkörök: Bibliai nyelvek, írásmagyarázat, rendszeres teológia, egyház- és vallástörténet; gyakorlati teológia (Az ismeretkörök pontos strukturálását a szakindítási dokumentációban az egyes Intézmények külön, a fentiektől eltérően is meghatározhatják.)

A kompetenciák megszerzését elősegítő oktatási módszerek: előadás, szeminárium, konzultáció.

 1. Elvárt idegennyelv-ismeret:

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy általános középfokú (B2) nyelvvizsga megléte olyan élő nyelvből, amelyen elérhető és tanulmányozható a teológiai szakirodalom.

[button link=”https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php” type=”big” color=”red” newwindow=”yes”] Jelentkezés[/button]