Adventista Szemle 2016/2. szám

 • Tisztelgés a szerző előtt
 • Szigeti Jenő: A bibliai teremtéstörténet és a Korán
 • Szigeti Jenő: A Békés megyei evangélikus lelkészek néprajzi munkássága
 • Szigeti Jenő: Egy 18. századi gulyáslegény látomásai
 • Szigeti Jenő: Hívők a társadalomban
 • Szigeti Jenő: 18. századi lelkészsorsok
 • Szigeti Jenő: A nők helyzete a Közel-Keleten és a Bibliában

Adventista Szemle – 2014/1. szám

 • Szilvási József: A hit és a tudomány találkozása
 • Gallusz László: Szükséges-e az újszövetségi kánon bővítése?
 • Tonhaizer Tibor: A teremtésvédelem alapelvei az ókori Izraelben
 • Szilvási József: Ítélet a jeruzsálemi templom és a világ felett
 • Mihalec Gábor: Az esküvői prédikációk hatása
 • A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelveinek módosítása
 • Konferencia a Milánói rendelet 1700. évfordulója alkalmából
 • Michelisz Richárd: Kutatás, cédulázás elektronikusan
 • Alister E. McGrath: Híd – Új utak az apologetikában