Hírek, tudományos életPályázatok

Demonstrátori pályázatra vonatkozó felhívás 2020

Az Adventista Teológiai Főiskola felhívása
demonstrátori pályázat benyújtására
a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére.

2020. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. február 20. 08.00 óra

2020. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

Pályázatot az a hallgató nyújthat be

  1. a) aki két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik;
  2. b) legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző két félévben és
  3. c) a megpályázott a szakterület tanulmányozásában legalább jó (4) eredményeket tud felmutatni és a Tudományos Diákköri Konferencián szerepel, vagy más pályadíjat nyert, stb.)
  4. d) aki a 2019/2020. tanévben nincs passzív féléven;
  5. e) akinek közösségi munkája megfelelő.

III. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

A pályázatot a Tanulmányi Osztályon, kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő betartásával, amely jogvesztőnek tekintendő.

Csatolandó mellékletek:

  • Szakmai önéletrajz, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire
  • Motivációs levél az illetékes tanszékvezető véleményével ellátva
  • Az utolsó két lezárt félév teljesítésigazolásáról szóló nyilatkozat

A demonstrátorok által ellátandó feladatokat és feltételeket a tanszékvezetők határozzák meg. Az érdeklődők előzetesen a tanszékvezetőtől vagy a Rektortól informálódhatnak. 

A pályázatokról a Szenátus a 2020. évi februári ülésén dönt.

Kelt: Pécel, 2020. február 30. napján.

Dr. Tonhaizer Tibor sk.
rektora