Hírek, tudományos élet

HÖK választás

Adventista Teológiai Főiskola

Az Adventista Teológiai Főiskolán 2019. szeptember 26.-án Hallgatói Önkormányzati Választásokat tartottak a hallgatók.

A hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek megválasztása során minden érintett hallgató választó, illetve választható volt. Az ATF Hallgatói Önkormányzatának minden hallgató tagja. Tekintettel arra, hogy a választáson a hallgatók többsége jelen volt, a választás eredménye érvényes. A Főiskola SZMSZ-e szerint érvényes a választás, ha azon a hallgatók legalább húsz százaléka részt vett.

A HÖK választásokon az alábbi eredmény született:

Frisala Anita HÖK elnök.
A két elnökségi tag: Osvald László és Moldvai Márk Benjámin hallgatók.

A hallgatói önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A Hallgatói Önkormányzat Elnöke a Szenátusának tagja.

A Hallgatói Önkormányzat működése:
a) az intézményi SzMSz rendelkezéseivel összhangban határozza meg saját működésének rendjét, mely a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé,
b) működéséhez és a feladatainak elvégzéséhez az ATF biztosítja a feltételeket, valamint térítésmentesen használhatja az ATF kollégiumi helységeit, berendezéseit,
c) a Főiskolával hivatalos kapcsolatban álló külföldi oktatási intézményekkel képzési, tudományos, kulturális és sportkapcsolatokat épít,

A hallgatói önkormányzat javaslattal élhet:
a) a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, tanulócsoportok, évfolyam-felelősök vezetőire,
b) hallgatói kulturális, szociális öntevékeny közösségek felállítására, külső oktató meghívására,
c) a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj és támogatási ügyeinek intézésével kapcsolatban.

A hallgatói önkormányzat véleményezheti:
a) az oktatói munkát,
b) a felsőoktatási sportlétesítmények hasznosítását,
c) a hallgatói költségtérítés mértékére tett javaslatokat.

A hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) a kollégiumot érintő kérdésekben,
b) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításánál, valamint
c) a tanulmányi ösztöndíjak és egyéb támogatások mértékének megállapításánál,
d) a hallgatói közösséget lényeges érdekeiben érintő rektori vagy főiskolai szenátusi döntés-nél.

A tisztségviselők és a HÖK elérhetősége: http://atf.adventista.hu/intezmenyunk/hallgatoi-onkormanyzat/

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár
Adventista Teológiai Főiskola