Hírek, tudományos élet

Megjelent: Dr. Kormos Erik: Az újszövetségi teológia adventista perspektívái című könyve

A könyv az ATF elérhetőségein rendelhető itt: www.atf.hu/elerhetoseg

Ajánlások

A teológia, benne az exegézis, a dogmatika stb. a szó tiszta és nemes értelmében tudomány, amelynek szabályai és kompetenciahatárai vannak. Mégis gyakran látjuk, hogy egyes szerzők összemossák, átlépik e határokat. Ennek oka, hogy a teológia bizonyos értelemben rendhagyó tudomány. Nem módszertani okok miatt, hanem mert a szokásosnál több előfeltételezés és érzelem kapcsolódik a műveléséhez, nem is beszélve a felekezei kényszerekről, amelyek gyakran – talán nem is tudatos – Damoklész kardjaként lebegnek a szerzők felett.

A könyv, amit kezében tart, kedves Olvasó, a szó eredeti értelmében vett tudományt kínál, amely elkerüli az előbbieket – ami komoly fegyvertény. Módszeres és rendszeres, letisztult, amely által a bibliai textusok értelmezésének forrásához vezet el bennünket. Legalábbis kulcsot ad ehhez. És mi lehet fontosabb annál, minthogy mit mond pontosan a szöveg. Teszi ezt úgy, hogy a főiskolai, egyetemi diák, de a hétköznapi olvasó is profitál belőle.

További előnye, hogy vállaltan felekezeti megközelítéssel él. Nem akar általános lenni, tisztában van azzal, hogy ez egyébként sem lehetséges. Ez pedig garantálja, hogy őszinte is egyben.

Aki állást kíván foglalni a Biblia egyes textusaival kapcsolatban, vagy „csak” szószékre kívánkozik, szinte kézikönyvként kell, hogy forgassa. Néha talán meglepődik majd egyes kijelentésein, máskor üdítő ismeretfrissítésként éli meg az olvasottakat, de garantálható, hogy jelentősen bővül a könyv elolvasása (megtanulása) által a bibliaismerete és értelmezésének hitelessége.

Dr. Gyetvai Gellért

Dr. Kormos Erik „Az Újszövetségi teológia adventista perspektívái” című nagyszerű könyve hiánypótló, szakailag helytálló, szélsőséges véleményektől mentes, oktatási segédanyagnak kiválóan alkalmas munka. Mindazoknak ajánlom, akik az Újszövetség tanulmányozására, megértésére és megértetés ére törekednek. Az Adventista Teológiai Főiskola Újszövetségi tanszéknek feltétlenül szüksége van egy ilyen összefoglaló tankönyvre, hogy hallgatóink az újszövetségi ismereteket ne különböző irányzatokhoz tartozó szerzők segédkönyveiből sajátítsák el, hanem tudományosan hiteles és az adventista teológia alapvető felismeréseinek megfelelő képzést kapjanak. De nemcsak a leendő és a jelenlegi lelkészeinknek, gyülekezeti munkásainknak van szüksége egy ilyen eligazító, az adventista teológiai látásnak megfelelő könyvre, hanem mindazok is haszonnal forgathatják, akik szeretnének a Bibliával, mint hitünk egyedüli biztos fundamentumával megismerkedni.

Ha igehirdetésünk, mindennapi hitgyakorlatunk és missziói erőfeszítéseink színvonalát, biblikusságát akarjuk erősíteni jelenlegi és leendő lelkipásztoraikban és gyülekezeti munkásainkban, akkor feltétlenül szükség van egy ilyen alapkönyvre. A jegyzetet többféle módon is lehet hasznosítani. A Bibliai szabadegyetemek segédkönyveként épp úgy alkalmas, mint az igehirdető-képzésekben, vagy akár a lelkésztovábbképző tanfolyamok háttér anyagaként. Így a könyv kiadása – kellő ismertetéseket feltételezve – bizonyra sok adventista s nem adventista olvasót ismertet majd meg az Újszövetségi gondolkodás alapvető rendszerével. Ezért hatásosan segítheti azt az oktatói munkát, amit egyházunk az Adventista Teológiai Főiskolától elvár.  Ezért a munkáért minden leendő és a téma után érdeklődő olvasó nevében köszönetet mondunk a szerzőnek és mindazoknak, akik segítették ennek a munkának a megjelenését, Hiszen ez a könyv egyházunk, keresztény életünk alapvető feladatában nyújt segítséget, mivel igehirdetésünk, evangelizációs erőfeszítéseink biblikusságát és hatékonyságát erősíti.

Legyen Isten áldása a szerzőn, a kiadón és legfőképpen a könyvet szorgalmasan tanulmányozó olvasón.

Budapest, 2019. szeptember 14.                                     

Prof. Dr. Szigeti Jenő