Reformáció és Isten igéje a 21. században

Október 28-án, az őszi szünet első napján került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola, Újszövetségi Tanszékének szervezésében egy nagyon érdekes, és igazán magas szintű tudományos szimpózium „Reformáció és Isten igéje a 21. században” címmel.

E konferencia célja, egy hézag betöltése: egyházunkban a konferenciák, lelkészképzések, presbiter-továbbképzések, szinte minden esetben a gyakorlatra, vagy az igehirdetés módszereire teszik a hangsúlyt. Mindig a „hogyan”-nal foglalkozunk, és csak nagyon ritkán a „mit” és „miért”-tel, pedig az Ige Egyházának tarjuk magunkat. Fontos elgondolkodnunk azon, hogyan igaz ránk ez a kijelentés a mai változó világban!

Konferenciánkon, jellemzően olyan egyetemi oktatók adtak elő, akik az Újszövetség magyarázásával foglalkoznak, és lelkészeket képeznek, valamint legtöbbjük tagja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottságának, így közvetlenül is rálátásuk van, a protestáns magyar bibliaolvasási és értelmezési hagyományoknak.

Előadónk voltak: Prof. Dr. Szigeti Jenő emeritus professzor, Dr. Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének adjunktusa, Prof. Dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Bibliatudományi Intézetének egyetemi tanára, doktorandusz Fenyvesi Péter, az Adventista Teológiai Főiskola oktatója, Dr. Várady Endre a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense, doktorandusz Popovics Olivér, a Hetednapi Adventista Egyház Cseh-Szlovák Uniójának lelkésze Kassáról és Dr. Kormos Erik az Adventista Teológiai Főiskola adjunktusa. Ezeken kívül Dr. Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és egyeben a Bibliatársulat Alapítvány titkára, külföldi kiküldetése miatt írásban rendelkezésünkre bocsátotta értékes előadását, amelyet Prof. Dr. Tokics Imre tolmácsolásában hallgathattunk meg.

Minden tanár, a saját egyházában szerzett tapasztalatai alapján kifejtette, hogy a 21. században közös felelősségünk a helyes hozzáállás Isten igéjének forgatásához, a tudatos és meglapozott írásmagyarázati módszerek használata, amelyek a protestáns írásmagyarázat alapelvei, valamint felismerni a Biblia társadalom-formáló szerepét, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a társadalom formálja át az egyházat, illetve az igéhez való viszonyunkat.

Hála és köszönet az előadóknak, hogy elvállalták a konferenciai szereplést. Külön köszönet Prof. Dr. Tokics Imre testvérünknek, aki fáradhatatlanul vállalta a konferálás, összekötő szerepét, áhítatot is tartott, illetve egy előadást is tovább adott, a felkérésnek megfelelően. E mellett meg kell említeni a „Főiskola stábját”, mindazokat, akik hozzájárultak a szervezéshez és a lebonyolításhoz.

A konferencia „teltházas” volt, ami azt jelenti, hogy a Főiskola imatermében majdnem minden szék megtelt. Mindkét Egyházterület lelkészei is szép számban képviselték magukat, valamint a hallgatók és érdeklődők.

Mindazok, akik érdeklődnek a téma iránt, az előadások szerkesztett, írott változatát az Adventista Szemle 2020/I. számában olvashatják majd, illetve az Adventista Teológiai Főiskola Internetes oldalán (http://atf.adventista.hu/) visszanézhetők az előadások eredetiben is!

Istené legyen a dicsőség, hálaadással tekintsünk a jövőre, abban a reményben, hogy lehetőségünk nyílik jövőre is biblikus konferenciát tartani Intézményünkben!

Dr. Kormos Erik