1/2022. (II. 01.) számú rektori utasítás az 5/2020. számú a járványügyi készültséget kezelő intézményi Intézkedési Terv és Útmutató ötödik módosításáról.

Az Útmutató érvényes az Intézmény összes működési és képzési helyére, beleértve az összes létesítményt.

1.       Biztonságos környezet, az ATF rendkívüli működése

 • Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása – az Intézményen belül tartózkodókat is beleértve – mindenki számára kötelező.
 • Az Intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
 • A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára és az itt tartózkodók részéről

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Az ATF valamennyi hallgatója és oktatója számára kötelező az orrot és szájat elfedő. legalább az FFP 2 típusú maszk használata az intézmény egész területén. A maszkhasználat betartatatása és rendszeres ellenőrzése tanórákon az előadó, az irodákban és a könyvtárban az ott dolgozó munkatárs(ak) kötelessége. A munkatársak, oktatók maszkhasználatának ellenőrzése a főtisztviselők kötelessége.

 • Az intézménybe való belépés, beiratkozás, a Főiskola területén történő oktatás, valamint a zárt térben megrendezésre kerülő eseményeken való részvétel esetén a COVID-19 fertőzés elleni védettség vagy a fertőzésmentes állapot igazolása nem kötelező.

Az intézmény a járványhelyzet súlyosbodása esetén az alábbi módon kérheti a védettséget vagy fertőzésmentes állapotot igazolását:

 • a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm.rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal, vagy
 • eredeti vagy azzal megegyező tartalmú oltási igazolással vagy oltottságot igazoló ambuláns lappal, vagy
 • a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal megegyező tartalmú ambuláns lappal (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum).
 • a védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező résztvevők fertőzésmentes állapotának igazolása 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű, SARS-CoV-2 víruskimutatására szolgáló PCR vagy antigén gyorstesztről – akkreditált laboratórium által – kiállított lelet bemutatásával is történhet.
 • A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén kötelező. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, a jól látható jelzéssel felfestett, ill. figyelemfelhívó táblákkal biztosított helységekben (könyvtárakban, tanulmányi irodákban, tanári és rektori szobákban stb.).
 • A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezés, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli ügyintézés javasolt. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése ajánlott. A Könyvtár és a Tanulmányi Osztályban egyszerre két hallgatónál több nem tartózkodhat.
 • A létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek ellenőrzése az Intézményi gondnok feladata.
 • A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. Az italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges- legalább minden szerviz után – virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a felsőoktatási intézmény gondnokának feladata. (2. melléklet)
 • Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.
 • Szükséges gondoskodni a felsőoktatási intézményekbe és létesítményekbe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.
 • Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a felsőoktatási intézményben akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

2.   A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

 • A 2021/2022 tanév tavaszi féléve online oktatás formájában kezdődik meg. Az online oktatási forma indokoltásgát az ATF Szenátusának ajánlása alapján a Rektor legkésőbb 2022. március 15. napig felülvizsgálja, és amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi a jelenléti tanórák és foglalkozások 2022. március 16. naptól folytatódnak.
 • Az online módon tartott tanórákon felül – a megfelelő interaktivitást biztosítva – a kiscsoportos vagy egyéni konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges.
 1. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiosztása során figyelemmel kell lenni a tantárgy kreditértékére. (1 kredit = 30 tanulási óra – az oktatási órákat is beleértve – nem haladhat meg!)

3.   A számonkérés, beszámolás rendje

 • A kollokviumok, szigorlatok személyesen, a várható létszáma előre tervezetten kerülnek meghatározásra.
 • Szóbeli beszámoló vagy vizsgaalkalom esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett módon esetlegesen kapnak lehetőséget a távoktatási rendszeren keresztül (Meet)

4.  Külföldi oktatók, és hallgatók beutazására vonatkozó szabályok

 • A külföldi hallgatók és oktatókra vonatkozó beutazási szabályokat az erre vonatkozó ágazati ajánlás szerint kell megállapítani, és az szerint kell lebonyolítani.
 • Az ATF a beutazó külföldi hallgatója részére a Mikrobiológiai Vizsgálat elvégzését a Semmelweis Egyetem Klinikai Főigazgatósággal történő együttműködés útján biztosítja. (Budapest VIII. – régi Szent Rókus Kórház a Blaha Lujza tér mellett – Gyulai Pál utca 2.). A vizsgálat díját a hallgatónak kell megtérítenie, azonban kérelemre szemeszterenként legfeljebb egy alkalommal a szociális helyzetre tekintettel a Vizsgálat elvégzését az Intézmény támogathatja.
 • Az Intézmény a beutazó külföldi hallgató részére karanténhelységet csak a nyári oktatási szünetben, a Tanévnyitó Ünnepség napját megelőző napig tud. Ezen az időszakon kívüli beutazás esetén szükséges, hogy a hallgató saját maga gondoskodjon olyan helységről, amelyben a határátlépést követően a karanténkötelezettségét letölti.

4. Kollégiumok működésére vonatkozó szabályok

 • A kollégiumokban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél pretriázsolás és ennek dokumentálása – (2. számú melléklet) és testhőmérés – szükséges. Ezt naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.
 • Az elhelyezést és a beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.

5.3 A kollégiumban, ha zárt térben több személy együttesen tartózkodik a maszk használata ajánlott. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

 • A (szak)kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell
 • Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll (3. melléklet) eljárásrendjének betartása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

6.  A rendezvények megtartása

 • A nyitott térben megtartásra kerülő és 500 főt meg nem haladó látogatottságú rendezvények esetében védettséget igazoló dokumentumra nincs szükség, de a szájat és orrot eltakaró FFP 2 minőségű maszk viselése kötelező.
 1. február 1.

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor rektor