A hála ünnepe – ATF 75

Kell, hogy legyen az emberek életében egy-egy olyan alaklom, amikor visszatekint egy hosszabb útra. Ilyenkor feledésbe merülnek a nehéz napok, marad a hála és a köszönet, amelynek szavai a 100. zsoltár alapján így hangzottak 2023. szeptember 2-án, délelőtt 10 órakor: „Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!” E szavakkal köszöntötte Prof. Dr. Tokics Imre testvérünk e napon, a péceli baptista imaházban az ünneplő gyülekezetet. Azért gyűltünk össze e jeles napon, mert Csodálatos Istenünk megengedte, hogy 75 évre visszatekintsünk, amely az intézményesített magyarországi adventista lelkészképzés történetének kezdetétől, 1948-tól napjainkig tart, s amely egyben a péceli főiskolai épületünk és főiskolává válásunk 25 éves évfordulója is. Ennek hiteles és magával ragadó történetét Prof. Dr. Szilvási József ismertette a hallgatósággal, aki a péceli intézményünk alapító tagja is egyben. Jó volt hallani, hogy a kezdeti próbálkozásoktól hogyan tudtunk eljutni a jelenlegi állomásunkhoz: immáron harmadik ízben tudunk egyetemi szintű diplomákat adni a vizsgát tett, rátermett hallgatóinknak.

A péceli intézménytörténet 25 éves tiszteletére ebédidőben emléktáblát helyeztünk el a Főiskola főépülete előtt, egy magnólia fa mellett, amelyet hajdanán id. Szilvási József, jelenleg Pécel posztumusz díszpolgára, ültetett el a kertben.

Ünnepi alkalmunkat méltó rangra emelte Dr. Kayle B. de Waal testvér a Hetednapi Adventista Egyház Transz Európai Divíziója Nevelési Osztályának igazgatója, aki korábban a Generál Konferencia képviseletében Főiskolánk adventista akkreditációjában is részt vett a látogató bizottság tagjaként. Testvérünk elismeréssel fejezte ki jókívánságait a magyarországi lelkészképzés jövőjét illetően. Kayle B. de Waal végezte az igehirdetés szolgálatát is (fordította: Kovács Vilmos tanár úr), amely tovább emelte az ünnep fényét. Olyan ige alapján szólt Isten tervéről, amely ritkán fordul elő ünnepi igehirdetéseink alkalmain: Lukács evangéliumából Jézus nemzettségtáblázata egy része alapján beszélt arról, hogyan tett Isten alkalmatlan embereket terve részévé, akik leszármazása a messiás eljöveteléig végigkövethető. Isten nem szűnik meg gondoskodni rólunk a bűnös emberek által elrontott világban sem, s ez így marad Jézus második eljöveteléig.

E jeles alkalomra való tekintettel ünnepi köszöntőt mondott Prof. Dr. Tonhaizer Tibor Főiskolánk Rektora, illetve a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke, Ócsai Tamás. Szintén köszöntésével méltatta intézményünk működését Horváth Tibor, Pécel Város Polgármestere.

Az Istentisztelet zenei részét a Trio Acoustic zenei kamaraegyüttes szolgáltatta. A gyermekek felügyeletéről a gyömrői és a péceli gyülekezetek gondoskodtak, a teremdiakónia feladatát a rákoscsabaiak látták el.

Istentiszteletünk végén az ünnepélyességre való tekintettel közösen énekeltük el Nemzeti Imádságunkat: a Magyar Himnuszt.

Istennek legyen hála az elmúlt 75 évért! Tekintsünk előre úgy, ahogyan Prof. Dr. Szilvási József testvérünk láttatta velünk történelmi beszámolója végén: ha lesz még 100 éves jubileumunk, adja Isten, hogy ott már olyan doktorokat is tudjunk avatni, akik nálunk szerezték meg doktori fokozatukat. Egyáltalán nem mindegy, hogyan látjuk a jövőt!

Dr. Kormos Erik, tanszékvezető főiskolai tanár