Jószolgálati ösztöndíj pályázat

Az Adventista Teológiai Főiskola azokat a hallgatókat és személyeket, akik a társadalmi vagy egyházi szerepvállalásukkal jelentősen elősegítették a Főiskola ismertségét és jóhírét, illetve az Intézmény részére jelentős szolgálatot végeztek, elismerésben szeretné részesíteni, ezért meghirdeti a Jószolgálati ösztöndíj programját az alábbi felétételekkel:

 1. Azok az ATF hallgatók, akik :
  1. az önkétes szolgálatot végeznek vagy végeztek,
  2. vagy az ATF demonstrátorai,
  3. vagy olyan személyek, akik aktívan részt vesznek a Főiskola közösségi életében, ahol jelentős és rendszeres szolgálatot végeznek,
  4. vagy tudományos tevékenységükkel elősegítik a Főiskola ismertségét és jóhírét,

az ATF Jószolgálati ösztöndíjára pályázhatnak.

 1. A Jószolgálati ösztöndíjat a hallgatók 2019/2020. tanévben 2020. február 28. napjáig pályázhatják meg.
 2. A Jószolgálati ösztöndíj-pályázatot az ATF Szenátusa bírálja el a HÖK véleményének figyelembevétele mellett.
 3. A Jószolgálati ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és legfeljebb a hallagatói normatíva 10 % (11.900,- Ft/hó) lehet.
 4. A Jószolgálati ösztöndíj folyósításának feltétele önkéntes szolgálat esetén legalább 30 óra tartamú önkéntes szolgálat elvégzése.
 5. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak Jószolgálati ösztöndíjra.

 

Kelt: Pécel, 2020. január 30. napján.

Dr. Tonhaizer Tibor
Adventista Teológiai Főiskola
rektora