Megjelent- Valláspatológia (Horváth Péter – Szilasi Zoltán)

„Ahogy ennek a néhány gondolatnak a megírása előtt elolvastam barátaimnak és kollégáimnak, Horváth Péternek és Szilasi Zoltánnak a munkáját, egyre erősebb lett bennem az az érzés, hogy az itt megfogalmazottakat a lehető legszélesebb körben kellene ismertté tenni, mert óriási segítség lenne mind lelkipásztoroknak, vezetőknek, diakónusoknak, de az érdeklődő gyülekezeti tagoknak is.”

Fenyvesi Péter Pál

„A tanulmány nagyon időszerű, mondhatnám hiánypótló. Lelkigondozók és lelkészek számára ajánlott munka.”

Dr. Süle Ferenc

„Szilasi Zoltán tanulmánya a lelkészi gyakorlat számára a mindennapokban releváns témát dolgoz fel olvasmányos stílusban…
A pszichés zavarokkal való találkozás fontos kérdés a gyülekezeti lelkigondozói munkában. A tárgyalt esetekkel való szemléltetés jól befogadhatóvá teszi a pszichiátriai tünettant és diagnosztikát, gyakorlatiasan járja körül a lelkigondozó szerepkörét, szemléletbeli, előítélet-mentes megközelítése a jézusi tanítást helyezi a középpontba.”

Dr. G. Tóth Anita