Stratégiai terv a 2019-től 2024-ig terjedő időszakra

Adventista Teológiai Főiskola

Örömmel adunk hírt arról, hogy az elmúlt hetekben a Szenátus, az Igazgatótanács, s végül az Unióbizottság részéről is elfogadásra került az Adventista Teológiai Főiskola 2019-2024-re vonatkozó stratégiai terve, mely magában foglalja a legfontosabb fejlesztési célokat.

A terv olyan módon került elkészítésre, hogy az minden tekintetben beleilleszkedjen a Magyar Unió stratégiai fókuszába. A ciklus során betöltendő szolgálatunk tervezetét ennek alapján hat pillér mentén fogalmaztuk meg, melyeket Urunk segítségével a legjobb tudásunk szerint kívánunk megvalósítani. Ezek a pillérek a következők: a munkatársi közösség, a hallgatóság, a kutatás és fejlesztés, az infrastruktúra, a gazdálkodás, valamint a minőségirányítás.

Intézményünk eddig is mindent megtett azért, hogy a tanítás nemes szolgálatát minél hatékonyabb módon lássa el, de ne csupán tudományos ismereteket nyújtson, hanem a misszió szempontjaira különösen odafigyelve, lelkeket mentsen meg Krisztusnak. Munkatársaink elkötelezettek e szolgálat folytatásában és mindannyian komolyan hisszük azt, hogy az új stratégiai célkitűzéseink erre  nézve egyfelől támpontokat, másfelől viszont a munkaszervezés terén hatékony segítséget is adnak majd.

A stratégiai terv rövidített, könnyen áttekinthető változata letölthető a cikk végén.

az ATF vezetősége