Hírek, tudományos élet

Tájékoztatás az online és a hibrid oktatás rendjéről

Az ATF Szenátusa a fenti határozatával elfogadta az onnline és a hibrid oktatásra vonatkozó alábbi rendet:

  1. ONLINE kurzusok részvételi rendje:

Online kurzusokon minden hallgató online csak online vehet részt. A Kurzusok legfeljebb 70 %-a szervezhető online formában.

  1. HIBRID kurzusokon történő részvétel rendje:

A hallgató hibrid kurzusokat online jelenléttel is teljesítheti, amennyiben kérelemre az alábbi igazoltan méltánylást igénylő feltételei fennállnak:

  • betegség
  • hozzátartozó gondozása
  • munkahelyi körülmények
  • távolság (utazás aránytalan nehézséggel járna)
  • szociális helyzet

A benyújtott kérelemről az ATF Tanulmányi és Operatív Bizottsága dönt – a szaktanár véleményét is figyelembe véve -, hogy elfogadja-e az online jelenlétet igazoltként. A hibrid kurzusok legfeljebb 70%-a teljesíthető online jelenléttel.

  1. Az Értékelés rendje:

a tanulmányi teljesítmények értékelése során differenciáltan kell értékelni a különböző formában végzett hallgatói teljesítménykeket (1. szóbeli, 2. írásbeli, 3. digitális). Ennek az értékelésnek a módszertana a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatba beépítésre kerül. Az osztályzás módszertanában látszódnia kell a szóbeli, az írásbeli és online teljesítmény közül egyik sem lehet elégtelen. A differenciálással kapcsolatos adminisztrációért a tantárgy oktatója felelős.

Pécel, 2020. szeptember 3.