Hírek, tudományos élet

3/2020. (IX. 02.) számú rektori utasítás a járványügyi készültséget kezelő intézményi Intézkedési Terv és Útmutató

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság 2020. szeptember 1. napjától hatályos, a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez kiadott ágazati ajánlása alapján, az Adventista Teológiai Főiskola számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.

Jelen Útmutató, amelyek folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve – kiemelt jelentőségű. Az intézkedési tervet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ágazati irányító) rendelkezésére szükséges bocsájtani, aki az intézkedési tervet megvizsgálja, amennyiben szükséges, további intézkedéseket kezdeményez.

Jelen Útmutató a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges alkalmazni az Intézmény rendelkezésére bocsájtását követően azonnal.

Az Útmutató érvényes az Intézmény összes működési és képzési helyére, beleértve az összes létesítményt.

  1. Biztonságos környezet, az ATF rendkívüli működése

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása – az Intézményen belül tartózkodókat is beleértve – mindenki számára kötelező.

1.2. Az Intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

1.3. A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára és az itt tartózkodók részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén kötelező. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, a jól látható jelzéssel felfestett, ill. figyelemfelhívó táblákkal biztosított helységekben (könyvtárakban, tanulmányi irodákban, tanári és rektori szobákban stb.).

1.5. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezés, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli ügyintézés javasolt. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése kötelező. A Könyvtár és a Tanulmányi Osztályban egyszerre két hallgatónál több nem tartózkodhat. A papír alapú Leckekönyv vezetése 2020. szeptember 1. napjától megszűnik.

1.6. A létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek ellenőrzése az Intézményi gondnok feladata.

1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. Az italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges- legalább minden szerviz után – virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a felsőoktatási intézmény feladata. (2. melléklet)

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

1.9. Szükséges gondoskodni a felsőoktatási intézményekbe és létesítményekbe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.

1.10. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a felsőoktatási intézményben akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

  1. A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.

2.2. Az online módon tartott tanórák után – a megfelelő interaktivitást biztosítva – a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges.

2. 3. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

 2.4. A hallgatók beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban. Ha igen, a hallgatót nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.5. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát szükséges alkalmazni, de kérelemre, valamint speciális esetekben indokolt lehet a távolléti oktatás és az online oktatási rend.

2.6. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében jelen takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. (2. melléklet)

  1. A számonkérés, beszámolás rendje

3.1. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

3.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.

3.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén kötelező a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

3.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. Pretriázsolás – kérdőív (1. számú melléklet), testhőmérés – a hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.

3.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező.. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

3.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.

3.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.

3.8. Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

  1. Külföldi oktatók, és hallgatók beutazására vonatkozó szabályok

4.1. A külföldi hallgatók és oktatókra vonatkozó beutazási szabályokat az erre vonatkozó ágazati ajánlás szerint kell megállapítani, és az szerint kell lebonyolítani.

4.2. Az ATF a beutazó külföldi hallgatója részére a Mikrobiológiai Vizsgálat elvégzését a Semmelweis Egyetem Klinikai Főigazgatósággal történő együttműködés útján biztosítja. (Budapest VIII. – régi Szent Rókus Kórház a Blaha Lujza tér mellett – Gyulai Pál utca 2.). A vizsgálat díját a hallgatónak kell megtérítenie, azonban kérelemre szemeszterenként legfeljebb egy alkalommal a szociális helyzetre tekintettel a Vizsgálat elvégzését az Intézmény támogathatja.

4.3. Az Intézmény a beutazó külföldi hallgató részére karanténhelységet csak a nyári oktatási szünetben, a Tanévnyitó Ünnepség napját megelőző napig (idén: 2020. szeptember 5. napjáig) tud. Ezen az időszakon kívüli beutazás esetén szükséges, hogy a hallgató saját maga gondoskodjon olyan helységről, amelyben a határátlépést követően a karanténkötelezettségét letölti. Amennyiben ilyen helységről gondoskodni saját maga nem tud, a beutazó hallgatónak az illetékes Népegészségügyi Hatóság (Budapest Központi Járási Hivatala) által kijelölt Karanténkórházba kell vonulnia addig az időpontig, amíg az elrendelt karanténkötelezettsége megszűnik.

4.4. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól a Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel.

4.5. Amennyiben arra a hallgatónak lehetősége van, úgy javasolt a két alkalommal történő SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat mihamarabbi elvégzése. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.

4.6. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi.

4.7. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonhatja maga után.

  1. Kollégiumok működésére vonatkozó szabályok

5.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél pretriázsolás és ennek dokumentálása – (2. számú melléklet) és testhőmérés – szükséges. Ezt naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

5.2. Az elhelyezést, és a beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.

5.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása javasolt meghatározni.

5.4 A kollégiumban ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik a maszk használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

5.5. A kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5 %-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.

 5.6. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése ajánlott. A közösségi helyeknél javasolt a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése. 5.7. A (szak)kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

5.8. Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll (3. melléklet) eljárásrendjének betartása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

  1. A Tanévnyitó, illetve egyéb rendezvények megtartása

6.1. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására, és a maszk használatára abban az esetben is, ha az szabadtéren került megrendezésre. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező.

6.6. Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését a rektornak előzetesen be kell jelenteni, a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.

2020. szeptember 02.

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor
rektor