Tájékoztatás méltányossági vizsganapokkal kapcsolatban

Kedves Hallgatók!

Az ATF Hallgatói Önkormányzatának megkeresése alapján a Tanulmányi és Operatív Bizottság az alábbi határozatot hozta:

TOB 28/8/2020 sz. határozat

Az ATF Rektorához benyújtott Írásbeli kérelem alapján méltányosságból, lehetőség van pótdíjfizetés nélkül, szigorlati és kollokviumi vizsgák teljesítésére a tantárgyfelelős tanár által megadott időpontban 2020. augusztus 24. – és 2020. augusztus 26. napokon.

A méltányossági vizsgaalkalom teljesítésének elfogadható indokai:

    1. kinek előre látható nyomós oka van vagy volt, hogy halasszon valamilyen szigorlati vagy kollokviumi  vizsgát és a szorgalmi időszak utolsó napjáig, feltéve, hogy a rendes vizsgaidőszakban a krediteinek legalább a 50 %-át teljesítette.
    2. amennyiben a vizsgaidőszakban történik a hallgatóval egy előre nem látott esemény, ebben az esetben halasztás akkor kérhető, ha annak bekövetkeztétől ill. a tudomásszerzést követően számított 5 napon belül ezt írásban kérelmezte. Ebben az esetben kettőnél több vizsga letétele is kérelmezhető.
    3. amennyiben a hallgató valamilyen fenti ok miatt  tanulmányai meghosszabbítására kényszerül, önköltséges képzésen tanul és ezt írásban kéri, kedvezményt ill. mentességet kaphat a félév tandíjának összegéből.