Tájékoztató a járványügyi készültség ideje alatt érvényben lévő szabályokról

Kedves Hallgatóink!
Kedves Oktatóink!

Bizonyára értesültetek már arról, hogy 2020. június 18-án megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet Magyarországon. A változás azt jelenti a felsőoktatási intézmények számára, hogy hatályukat veszítették azok a jogszabályok, amelyeket a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján fogadott el.

Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a fenti időponttól kezdődően úgynevezett járványügyi készültség lépett hatályba, mellyel összefüggően – (a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 35. fejezete és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 13. fejezete) – számos, a felsőoktatásért érintő átmeneti szabályt alkotott.

Ezek alapján:

(Az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerint:)

 • A veszélyhelyzet idején irányadó szabályokhoz hasonlóan mód van a szenátus elektronikus döntéshozatalára 2020. augusztus 31-ig. 
 • Meghosszabbodik a rektor és a kancellár vagy helyetteseik vezetői megbízása, ha az a veszélyhelyzet kihirdetése után hat hónappal járna le, méghozzá a vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb egy évvel. 
 • A 2019/2020. tanév tavaszi féléve nem számít bele a hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelésére vonatkozó korlátozás időtartamába. 
 • A 2019/2020. tanév tavaszi félév hosszára vonatkozó törvényi rendelkezésektől a felsőoktatási intézmények eltérhetnek. 
 • A 2020/2021-es tanévre nézve nem kerül sor átsorolásra 2020-ban. 
 • A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató oklevelének megszerzésére előírt határidő egy évvel meghosszabbodik, ha az oklevelet 2020. március 31. és 2020. augusztus 31. között kellett volna megszereznie. 
 • A magyar állami (rész)ösztöndíjasnak hazai munkaviszonyt kell fenntartania, ennek határideje is meghosszabbodott egy évvel, ha 2020. március 11-ét követően ebben az évben járt volna le a határidő. 
 • A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési kedvezménye teljesítésére hat hónapos halasztást kapott. 
 • Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány nélkül is oklevelet szerezhet. 
 • A nem magyar állampolgárságú hallgató hallgatói jogviszonyt létesíthet a külön jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedély nélkül is, ha képzését távolléti oktatás keretében kezdi meg. A jelenléti oktatásra való áttérésekor az engedélyt be kell szereznie.

(Az átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) kormányrendelet szerint):

 • Továbbra is lehetséges az online nyelvvizsgáztatás 2020. augusztus 31-ig. 
 • Az Oktatási Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tartozásával kapcsolatban ebben az évben nem kezdeményez végrehajtási eljárást. 
 • A záróvizsga-bizottságra és a komplexvizsga-bizottságra vonatkozó könnyített veszélyhelyzeti szabályoknak megfelelően lehet megtartani a záróvizsgákat és a komplexvizsgákat 2020. augusztus 31-ig. 
 • A felsőoktatási felvételi eljárás során (a veszélyhelyzeti szabályozáshoz hasonlóan) továbbra is többletpont jár az idegen nyelvből letett részvizsgákért. 
 • A felvételi gyakorlati vizsgát, alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy az személyes érintkezést ne igényeljen, ha az erről szóló tájékoztatást a veszélyhelyzet megszűnése előtt kiküldték. 
 • A veszélyhelyzet időtartamát duális képzésben folytatott képzésnek kell tekinteni még akkor is, ha a duális képzésben résztvevőnek a veszélyhelyzet során felmondtak vagy arra nem a veszélyhelyzet előtti rendben került sor. 
 • A nem magyar állampolgárok személyes jelenlét nélkül, elektronikusan is beiratkozhatnak, ha a képzést távolléti oktatási formában kezdik meg. 
 • A lejárt oktatási igazolványokat 2020. december 15-ig elfogadják utazási kedvezményekhez.

Pécel, 2020. 06. 28.

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár
ATF Rektori és Tanulmányi Hivatala