ÚJ szakok indulnak az Adventista Teológiai Főiskolán

2022. szeptember 1. től új specializációk indulnak a mesterképzésen a korábban meglévők (adventista tanulmányok, keresztény művelődéstörténet) mellett:

Biblikum,

Mentálhigiéné, és

Keresztény szemléletű szociális munka.

A mesterképzés tanulmányok megkezdéséhez szükséges:

  • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti alapszakon szerzett oklevél: teológus, lelkipásztor, hitoktató, bibliaoktató
  • Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek esetében fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzésből, de ennek hiányában is felvételt nyerhet a jelentkező, mert a szükséges kreditek a részismereti képzés keretében az alapszakról megszerezhetők.

Az új képzések leírása, célja

A Mentálhigéné képzés célja a mentálhigiénés szakismeretek beépítése a teológusi, hitéleti munkába, ill. alapvető önismereti dimenziók feltárása, az egészséges segítő kapcsolatok kialakításának képességéhez. A speciális szakismeretekkel rendelkező teológus képessé válik a különböző lelki zavarok, valláspatológiai jelenségek felismerésére, beazonosítására, krízisek során képes támogatást adni azok feldolgozására, a kompetenciahatárán kívül eső esetekben pedig a kliens képzett szakemberhez irányítására. A képzés során elsajátított szemléletmód és képességek lehetőséget adnak számára a szociális munkásokkal, lelkigondozókkal, lelkipásztorokkal történő hatékony szakmai együttműködésre a kliensek érdekében.

A biblikum specializáció képzés célja: hogy a Szentírás-tudományban elmélyült, gyakorlatot szerzett speciális szakismeretekkel rendelkező teológus képessé váljon az egyház teológiai munkájába bekapcsolódni, valamint az irodalom- és a nyelvészettudomány területein is alkalmazni tudja a megszerzett ismereteit. E képesítés komplex rálátást biztosít a bibliamagyarázatra épülő tudományágak mindegyikére.

Keresztény szemléletű szociális munka képzés célja egyrészről a (keresztény) spiritualitás beépítése a szociális munkába, amely bizalmat építhet a szociális munkás, a szociális segítők, lelkigondozók, lelkipásztorok és klienseik között, és ezáltal erősítheti segítő és terápiás kapcsolatokat, valamint a szociális szakmai munkát, másrészről olyan speciális szakismerettel rendelkező teológusok képzése, és speciális szakismeretekkel történő ellátása, akik szakmájukat szociális területen kívánják gyakorolni. A spirituális, lelkigondozói, teológusként végzett személy a keresztény szemléletű szociális munka komponenssel képessé válik a szakmai céljai professzionálisabb elérésében mind az egyéni gondozómunka, mind a társadalmi kihívások, egyházi és állami ellátórendszer működése tekintetében.

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket, hogy 2022 évben Egyedi lehetőséget kínálunk azoknak, akik a 2022/2023-as tanévben szeretnék megkezdeni egyetemi szintű tanulmányaikat. Akik az utóbbi három évben kapták meg az alapszakos teológiai diplomájukat, felvételi vizsga nélkül jelentkezhetnek a mesterképzésünkre.

Ebben az évben nem szükséges nyelvvizsga a jelentkezéshez és a hitéleti területen szerzett oklevéllel jelentkezőknek nem szükséges részismereti tanulmányokat folytatni. A Héber és Görög nyelvi követelmények és tantárgyi elvárások – a Biblikum specializáció kivételével – megváltoztak, így a nyelvi órák helyett Héber nyelvi világ az ószövetségi kultúrában és Görög nyelvi világ az újszövetségi kultúrában kurzusok lesznek ill. magyar nyelvű exegézist oktatunk. Ez jelentős könnyebbség azok számára, akik az eddigi (Keresztény művelődéstörténet és Adventista tanulmányok) és új specializációink után érdeklődnek.

A szakok leírásáról, céljáról, a tantárgyakról és a tanmenetekről bővebb információt találtok az ATF honlapján itt, ill. a tanulmányi rendszerben: https://atf.hu/mesterkepzes-teologia/

A jelentkezés módjáról, határidőkről, a képzéshez társuló ösztöndíjakról, juttatásokról,

támogatásokról, illetve díjakról bővebben itt találtok felvilágosítást, ill. keressetek bennünket a megadott elérhetőségeken vagy személyesen is. (https://atf.hu/felvetelizoknek-2/)

Az MA Teológia egyetemi szintű végzettséget biztosít (öt választható specializációval), ami 2 év tanulás és eredményes záróvizsga után, az oklevél birtokában feljogosít doktori tanulmányok folytatására is. A munkakörök betöltése szempontjából lényegesen több lehetőséget nyújt.

Fontoljátok meg a jelentkezést és osszátok meg ezt az információt olyan ismerőseitekkel, akiket érdekelhet ez a rendkívüli lehetőség a 2022/2023-as tanévben!

Abban a reményben vagyunk, hogy hamarosan találkozunk a felvételi jelentkezési lapotokkal.

Jelentkezni Pótfelvételi eljárás keretén belül lehet: 2022. augusztus 20. napjáig.

„Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben” 

(2Kor4:6)

Pécel, 2022. június 15

Isten áldását és vezetését kívánjuk életetekre!

Dr. Tonhaizer Tibor rektor sk.

Dr. Szilvási András rektorhelyettes sk.

Dr. Michelisz Richárd főtitkár sk.