312020. (V. 20.) számú rektori utasítás az ATF Tanulmányi Osztálya és Könyvtára látogatásának lehetővé tételéről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (3) bekezdésében, valamint az ATF Szervezeti és Működési Szabályzatának (46lXVU2a16.) 5.1 § 8. pontjában foglalt feladatkörömben eljarva a Kormány áítal 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbi utasítást adom ki:

    1. 2020. május 20. naptól a hatályban lévő védőintézkedések betartása mellett az ATF Tanulmányi Osztálya és a Könyvtára előzetes időpontegyeztetést követően újra látogathatók, és a szolgáltatások személyesen igénybevehetők a hallgatók részére.

    2. Minden egyébben a korábbi utasításban (2020. sz. (III. 12.)) kiadott, valamint a 2019/2020. tanév tavaszi félév vizsgáztatás rendjéről és a tanulmányi- és felvételi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásban foglaltak szerint visszavonásig változatlanul érvénvben maradnak.

A tájékoztatásra az utasítás kiadását követően azonnal sor kerül.

2020. május 20.

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor
rektor