MÓDOSÍTOTT Felhívás Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre – 2019/2020

MÓDOSÍTOTT FELHÍVÁS
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN VALÓ  RÉSZVÉTELRE – 2019/2020

Kedves Hallgatóink!

Az Adventista Teológiai Főiskola a 2019/2020-as tanévre Tudományos Diákköri Konferenciát hirdetett (TDK). Az alábbiakban pirossal közöljük az érvényben lévő felhívásunk módosított tartalmát ill. határidőit.

A konferencia célja az, hogy a legkiválóbb főiskolai hallgatók tudományos eredményeinek bemutatására és értékelésére lehetőséget teremtsen, támogassa és elismerje a diákok részéről megvalósuló felsőoktatási tudományos tevékenység résztvevőit, mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz.

A jelentkezés feltétele

Az intézményi konferenciára a rendezvény idején a főiskola BA, MA és szakirányú tovább képzésében résztvevő (abszolutóriumot még nem szerzett) hallgatók jelentkezhetnek.

Tartalmi követelmények:

Tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat), amely a képzési idő alatt (az abszolutóriumot megelőzően) készült a hallgató tudományos öntevékenysége, kutatása révén. A dolgozat elkészítéséhez a hallgató előzetesen konzulens oktatók választ.

Terjedelem: 30-40 oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz)

Jelentkezési határidő: 2020. január 31. (nevezési lap)

Rezümé leadásának határideje: 2020. május. 8. helyett 2020. júnus 30.

Leadási határidő2020 július 31. helyett 2020. október 30. (A TDK dolgozat leadásának határideje.)

TDK dolgozatok intézményi védése (Házivédés) napja: 2020 szeptember 7.  helyett 2020. november 25.

OTDK nevezési időszak: 2020. szeptember 15. – 2021. január 6.

Jegyzőkönyv feltöltése: 2020. december 4. napig a Házivédés jegyzőkönyvének feltöltése.

30 napon belül a hallgatók dolgozatának feltöltése és befogadása, ezt követően nevezés az OTDK-ra: társadalomtudományi, humán- ill. vallástudományi szekciónak: 2021. január 6.

TDK nevezési dokumentációt kell tölteni. (ld. OTDK Tájékoztató 4.3.)

A legjobb pályamunkák – a nevezési feltételek teljesülése esetén – a szakmai bizottság döntése alapján nevezhetnek a  XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Fontos változás viszont, hogy az OTDK-ra nem csak azon hallgatók pályamunkái nevezhetők, akik az intézményi konferencia idején még részt vettek a főiskola BA, vagy a már ősztől induló MA képzésében. Idén a vírushelyzetre tekintettel azok is nevezhetnek, akik tavaszi félévben ill. után szereztek abszolutóriumot!

További információ: Prof. Dr. Tokics Imre, ATF Tudományos Tanácsa elnöke

2020. május 08.