A Generál Konferencia Nevelési Osztályának látogatása

A Generál Konferencia Nevelési Osztályának látogatása
Az akkreditációs delegáció
Mike Lekic, a Generál Konferencia Nevelési Osztályának helyettes vezetője, Daniel Duda, a Transzeurópai Divízió nevelési osztályvezetője, Laurence Turner, a Newbold College Teológiai Tanszékének vezetője, Gallusz László, a Belgrádi Teológiai Főiskola tanára

Az Adventista Teológiai Főiskola – más hetednapi adventista felsőoktatási intézményekkel együtt – abban a kiváltságos helyzetben van, hogy nem csak a Magyar Akkreditációs Bizottság, hanem a Generál Konferencia Nevelési Osztályának felügyelete alatt működő Adventista Akkreditációs Egyesület (AAA) is rendszeresen ellenőrzi az intézményben folyó oktatói, nevelői munka minőségét. Ez természetesen kihívást jelent az intézmény számára, de ugyanakkor azt az előnyt biztosítja végzett hallgatóinknak, hogy a nálunk szerzett diplomát a világ minden országában elismerik az adventista intézményekben. Végzett hallgatóink továbbtanulhatnak, illetve egyházi szolgálatot vállalhatnak más országokban.

Az Adventista Akkreditációs Egyesület vizsgálóbizottságának látogatása 2014. május 19–21. között vált időszerűvé. A bizottság tagjai voltak Mike Lekic, a Generál Konferencia Nevelési Osztályának helyettes vezetője, Daniel Duda, a Transz-Európai Divízió nevelési osztályvezetője, Laurence Turner, a Newbold College Teológiai Tanszékének vezetője, Gallusz László, a Belgrádi Teológiai Főiskola tanára, valamint Vízhányó Károly, revizor, mint a bizottság hazai tagja.

A Generál Konferencia Nevelési Osztályának látogatása
A Generál Konferencia Nevelési Osztályának látogatása

Az akkreditációs eljárás azzal kezdődik, hogy az intézmény vezetői három lényeges dokumentumot juttatnak el a bizottság tagjaihoz. (1) Egy átfogó, az iskola működésének minden területére kiterjedő önértékelést, amit megadott szempontok szerint kell elkészíteni. (2) Az intézményben folyó munkáról készített kérdőíves felmérés eredményeit, valamint (3) a bizottság előző látogatása alkalmával megfogalmazott ajánlások teljesítésének bizonyítékait. A látogató bizottság megvizsgálja a jelentéseket, meghallgatja az intézmény vezetőit, az egyház képviselőit, a hallgatókat és a tanárokat. Majd egyenként megvizsgálja az intézmény tevékenységi köreinek (oktatás, spirituális nevelés, adminisztráció, gazdálkodás, könyvtár, kollégium, stb.) minőségét. A vizsgálatot két ajánlás követi: (1) a látogató bizottság javaslatot tesz az AAA vezető testülete részére, hogy mennyi időre és milyen feltételek mellett engedélyezze az intézmény további működését, (2) ajánlásokat fogalmaz meg, hogy az intézmény vezetése milyen fejlesztéseket hajtson végre az egyes területeken.

A látogató bizottság biztosított bennünket arról, hogy az Adventista Teológiai Főiskola megkapja a működési engedélyt a következő évekre is. Értékelték azokat az erőfeszítéseket, melyeket az intézmény gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében tettünk. Pozitívan szóltak arról, hogy az Főiskola dolgozói tevékeny részt vállnak az egyházban folyó evangelizáló szolgálatban, és örömmel hallották, hogy hallgatóink elégedettek az intézményben folyó munkával. A látogató bizottság ajánlásai hozzásegítik az Adventista Teológiai Főiskolát, hogy még hatékonyabban teljesítse misszióját.

Hálásak vagyunk, hogy az Adventista Teológiai Főiskola egy olyan nemzetközi iskolahálózat része, ahonnan értékes szakmai segítséget kaphatunk. Mint az intézmény vezetője, ezen a helyen is szeretném megköszönni az egyház és a Főiskola munkatársainak odaadó szolgálatát, amivel lehetővé tették, hogy az Adventista Teológiai Főiskola megfeleljen az akkreditáció követelményeinek.

Szeretettel kérünk benneteket, imáitokban gondoljatok a Főiskolára és vegyetek részt minél többen programjainkban!

 

Dr. Szilvási József
rektor