ATF Lelkésztovábbképzés 2023

Ismerjük a mondást: „A jó [lelkész] holtig tanul.”

A 2023. május 22–23-án megrendezett ATF Lelkésztovábbképzésen az egész unióból összegyűltek a lelkipásztorok. Céljuk az volt, hogy tanuljanak, szakmailag fejlődjenek, épüljenek, közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz. Az alkalmon az Adventista Teológiai Főiskola tanárai és óraadói tartottak előadásokat és pódiumbeszélgetések. A főiskola vezetésének célkitűzése az volt, hogy segítsen a jelenlevőknek elsajátítani azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy olyan vezetőkké válhassanak, akik készen állnak a gyülekezetek még felkészültebb vezetésére, hogy Isten jó híre terjedjen.

Az elhangzott előadások a szakma több területét is érintették: rendszeres teológia, gyakorlati teológia, vezetéstudomány, egyháztörténet, társadalomtudomány, hermeneutika, ószövetségi és újszövetségi biblikum. Az előadások különös tekintettel voltak arra, hogy az adott szakág által nyújtott tudományosság hasznos és releváns legyen emberileg, a lelkipásztorok gyakorlatának szempontjából, a gyülekezeti életre való tekintettel. Az előadások után következő pódiumbeszélgetésekben mély és valóságos dolgok kerültek a felszínre: feszítő kérdéseket mondhattak ki a jelenlévők, és releváns válaszokkal és módszerekkel mehettek tovább. Az előadások eredményességét a szünetekben kialakuló, az elhangzottakat tárgyaló élő beszélgetések is mutatták. Az alkalom mindezen eredmények mellett lehetőséget adott arra, hogy a lelkészek a folyamatosan megújuló ATF könyvtárat is meglátogassák (ahová többen be is iratkoztak), továbbá jó lehetőséget kínált az előadó tanároknak a szakmai előre lépésre is.

Köszönet a szervezésben a rektori hivatalnak, a tanulmányi iroda és a könyvtár minden dolgozójának, és a következő tanároknak és óraadóknak: Szilvási Andrásnak, Fenyvesi Péter Pálnak, Simon Zsoltnak, Dr. Szabó Jánosnak, Dr. Tonhaizer Tibornak, Dr. Kormos Eriknek, Dr. Szilvási Józsefnek, Dr. Ősz-Farkas Ernőnek, Dr. Michelisz Richárdnak, Dr. Gyetvai Gellértnek.

Henter Zsombor
ATF Lelkész