Az Adventista Teológiai Főiskola működési engedélye

Adventista Teológiai Főiskola

Adventista Teológiai Főiskola

Az Adventista Teológiai Főiskola működési engedélyének megújítása időszerűvé vált, ezért a Magyar Akkreditációs Bizottság képviselői 2014. április 2-án egész napos látogatást tettek az Adventista Teológiai Főiskolán. Áttekintették az intézmény önértékelését, meghallgatták vezetőit, a fenntartó egyház képviselőit, valamint az iskola hallgatóit. Bejárták az intézményt a könyvtártól a kollégiumig, majd távozóban rövid szóbeli tájékoztatást tartottak a vizsgálat eredményeiről. Elmondták, hogy javasolni fogják a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, hogy a maximális időre, újabb öt évre hosszabbítsa meg az Adventista Teológiai Főiskola működési engedélyét.

Eközben a szokásoknak megfelelően azt is jelezték, hogy melyek azok a területek, ahol fejlődnünk kell, hogy még hatékonyabbak lehessünk szolgálatunkban. Ajánlásaik három területet kiemelten érintenek: nagyobb óraszámban kell tanítanunk a nappali tagozaton, fejlődnünk kell a kutatásban, és több olyan publikációt kell megjelentetnünk, amelyekben közölhetjük az intézményben folyó kutatások eredményeit. Céltudatosabban kell dolgoznunk azon, hogy minél több doktorátussal rendelkező oktatónk legyen. Az intézmény vezetése kötelezettséget vállalt arra, hogy már a 2014/2015-ös tanévben elkezdjük végrehajtani az ajánlásokat.

A látogató bizottság elismerően szólt az intézmény családias jellegéről, a hallgatók és az oktatók közötti barátságos viszonyról, ami lehetővé teszi, hogy a tárgyi ismereteken túl pozitív lelki, erkölcsi értékeket is közvetítsünk hallgatóinknak.

 

Dr. Szilvási József
rektor