Az Adventista Teológiai Főiskola online oktatásra történő átállásáról szóló intézkedési terve

A Kormány által 40/2020. (III. 11.) sz. Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az Adventista Teológiai Főiskolán folyó képzés folyamatosságának biztosítása érdekében minden képzési szakon, szakirányú továbbképzésen nappali és levelező munkarendtől függetlenül egyaránt 2020. március 22. naptól távoktatási módszerekkel történő oktatásra áll át.

További részletek megtudhatók az erről szóló rektori utasításban.

Szeretettel,

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár