dr. Árvai Tamás Kristóf és dr. Gyetvai Gellért kinevezése – laudáció

Árvai Tamás Kristóf kinevezése főiskolai tanársegéddé
az Adventista Teológiai Főiskolán

Árvai Tamás Kristóf 1978. november 28-án született Pécsett. Középiskolai tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolában végezte.
1998-ban nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szakára.
A 2001-es tavaszi szemeszterben ’Erasmus’ ösztöndíjasként két félévet tanult a híres Grazi Egyetemen, Stájerországban, amit 1585. január 1-jén alapítottak, majd ugyanitt folytatta és befejezte az egyetemi tanulmányait.
2004-ben kezdte meg teológiai tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán, Pécelen, ahol 2009-ben tett záróvizsgát. Még ugyanebben az évben a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájába nyert felvételt.
2021 őszén sikeresen megvédte doktori disszertációját, amelynek címe: Redundancia és struktúra az asszír királyfeliratok hadjáratleírásaiban.
2009-től a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazottjaként lelkészi munkakörben végzi szolgálatát, 2020-ban lelkésszé szentelték. 2006-ban házasságot kötött Csergedi-Nagy Pálmával, három gyermek édesapja.
Publikációs tevékenységét nyomon követve azt állapíthatjuk meg, hogy egy tehetséges – az asszír királylistákat ismerő – oktatóval gyarapodik az Adventista Teológiai Főiskola tanári kara.
Az oktatási követelményrendszer szerint olyan személy nevezhető ki tanársegédnek, aki:
• az oktatott szakterületének alapos ismeretével rendelkezik
• a hallgatók mentori munkáját szakmailag elősegíti
• az oktatásszervezési és adminisztratív feladatok elvégzését ellátja
• a kutatási eredményeit publikálja, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Kívánjuk, hogy az oktatásban kitartó munkájával és állhatatosságával segítse a Tanszéken a szemináriumok és gyakorlatok megtartását, a tudományos életben fejlődést. Isten áldása kísérje Árvai Tamás Kristóf életét!

Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Zsoltárok 23:1


Dr. Gyetvai Gellért László főiskolai tanársegéddé kinevezése
az Adventista Teológiai Főiskolán

Dr. Gyetvai Gellért László Kisvárdán született, 1969. augusztus 25-én. Nős, három gyermek édesapja. Jelenleg az Advent Kiadó igazgatója és az Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanára. 1998-ban ’Lelkész-hitoktató’ oklevelet szerzett az Adventista Teológiai Főiskolán. A Kaposvári Egyetemen 2006-ban végzett, mint „kommunikáció szakos bölcsész”. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen „szociológus” oklevelet szerzett 2010-ben. Majd „szociális szakvizsga” képesítést 2014-ben. A „társadalomtudományok doktora”, PhD-fokozatot 2018-ban szerezte meg Budapesten, a Semmelweis Egyetemen.
Munkatapasztalata igen színes és sokoldalú
1989-tól 1994-ig ejtőernyős, kutató-mentő a Magyar Honvédségnél
1994-tól 1996-ig grafikus, szerkesztő, újságíró a Békés Megyei Napló újságnál.
1996-tól 1998-ig a Hetednapi Adventista Egyház lelkészeként végezte szolgálatát, ezután 1998. és 2006. között kiadóigazgató és főszerkesztő az Advent Kiadónál. 1998-tól jelenleg is, mint tervezőszerkesztő, újságíró vesz részt a Boldog Élet családi életmódmagazin megjelenésében. Tervezőként, lektorként és fordítóként a könyvek iránti szeretete példaértékű. A szociális munkában szintén jártas, mivel 2006-tól 2015-ig a Szent Lázár Alapítvány igazgatójaként végezte szolgálatát. 2008-tól 2015-ig tereptanár a Szent István Egyetemen. 2008-tól 2020-ig mint kutatásvezető, tudományos munkatárs és kutatásfejlesztési projektvezető végezte munkáját különböző intézményekben, ezzel is gyakorlatot szerezve a tudományos életben. A Magyar Tudományos Művek Tárában megtalálható a publikációs listája, amely igen érdekes, írásai és tanulmányai olvasmányosak, tudományos igényűek, rendszeresen jelennek meg könyvei, csupán egyet emelek ki a sok közül:
*Gyetvai Gellért – Rajki Zoltán (2014) Cigánymissziós mozgalmak Magyarországon. Békés, Cigány Módszertani és Kutató Központ (könyv).
Az oktatási követelményrendszer szerint olyan személy nevezhető ki tanársegédnek, aki:
• az oktatott szakterületének alapos ismeretével rendelkezik
• a hallgatók mentori munkáját szakmailag elősegíti
• az oktatásszervezési és adminisztratív feladatok elvégzését ellátja
• a kutatási eredményeit publikálja, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Legyen áldás Gyetvai Gellért László főiskolai tanársegéddé kinevezésén! Kívánjuk, hogy tudományos élete íveljen felfelé!

Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége;
és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.

Dániel 12:3

Írta és előadta: Prof. Dr. Tokics Imre
a Tudományos Tanács elnöke
Fotó: Tokics Mária