Tanévnyitó -és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola szeptember 4-én, vasárnap délelőtt tartotta meg szokásos diplomaosztó és tanévnyitó ünnepségét. Az alkalmon az intézmény oktatói kara, valamint hallgatóink és vendégeink jelenlétében az eredményes záróvizsgát tett hallgatók (7 fő) közül hat alapszakos (BA) oklevelet, egy hallgató pedig a mesterszak (MA) keretében szerzett oklevelet vehetett át.

Az ünnepség kezdetén DMin. Szilvási András testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acoustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálattal tette emlékezetesebbé az eseményt.

Az ATF Fenntartója nevében egyházunk elnöke, Ócsai Tamás Zoltán tartott ünnepi köszöntőt. A program központi részében hangzott el dr. Kormos Erik áhítattal egybekötött köszöntő beszéde.

A köszöntő beszéd után friss diplomásaink dr. Szilvási József vezetésével tettek ünnepélyes fogadalmat, majd a végzős hallgatók nevében Kovács Aletta-Beatrix és Szivek Éva Judit szóltak az egybegyűltekhez.

A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr gondolatai hangzottak el. Ezt követően került sor az új kinevezések átadására.

Az ünnepség folytatásában került sor a főiskola zászlajának átadására, a végzősök nevében Őri István adta át intézményünk lobogóját Bányai-Gordon Levente harmadéves hallgatónak. A befejező éneket követően dr. Tokics Imre testvérünk imádkozott és kért áldást valamennyi jelenlévőre.

Hisszük és reméljük, hogy az Úr gazdagon meg fogja áldani főiskolánk, oktatóink és hallgatóink életét és szolgálatát a 2022/2023-os tanévben, mint ahogyan azt az eddigiekben is már számtalanszor megtapasztaltuk.