Dr. habil. Tokics Imre

Dr. Tokics Imre
Dr. Tokics Imre
Dr. habil. Tokics Imre
tanszékvezető,
főiskolai tanár

Tanított tárgyak

  • Ószövetségi bibliaismeret,
  • Bibliai héber nyelv,
  • Ószövetségi exegézis,
  • Ószövetségi antropológia

Iskolai végzettség, szakképzettség

  • PhD – Filozófia/teológia – Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest
  • Dr. jur. – Állam- és jogtudományok doktora
  • Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest
  • MA/Teológia – Debreceni Református Theológiai Akadémia, Debrecen
  • BA/Teológia, Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézete, Budapest

Publikációk / MTMT

Saját honlapja: http://adventista.hu/tokicsimre