Hírek, tudományos élet

Főiskolai Oktatói Értekezlet

2019. december 11. (szerdán) 10.00 órakor az ATF oktatói értekezletet tartottunk.

  • Az első napirendi pont keretében Rektori beszámoló hangzott el a rektori átadás – átvételi eljárással, az egyetemi tanári, főiskolai docensi pályázatok eredményével, a munkatársak személyében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos tájékoztató.
  • Majd rövid tájékoztatót adott Rektor úr a MAB látogatás tapasztalatairól, melyről előzetes jelentést 2020. januárjában várunk.
  • Ezt követte az Intézményi Stratégia 2019-2024 bemutatása.
  • Szilvási András az Intézmény lelkésze a 2020 évre vonatkozó ATF lelkészi programot ismertette.
    2020. évben több közösségi programot terveztünk az IFI, a HÖK és a helyi gyülekezet bevonásával.
  • A hozzászólások és észrevételek után a Tudományos Tanács elnöke ismertette a TDK és OTDK felhívásait, valamint tájékoztatta az oktatókat a 2020 évben készülő és várható Kiadványokról.
  • Ezt követően az új könyvtáros munkatárs bemutatása, majd tájékoztatója következett.
  • Az aktuális és folyamatban lévő munkaügyi tájékoztatók után a tanulmányi titkár ismertette a 2020 évre vonatkozó tervezett programot, és a Tanulmányi rendszer kezelésének szempontjait.
  • Végül köszönet hangzott el az oktatói munkáért, és az évben kiemelkedő szolgálatot végzett munkatársaknak.

Az értekezlet közös ebéddel és imádsággal zárult.