ATF Lelkész

2019/2020. tanévtől az intézményben a lelkészi, hallgatói mentori szolgálatot Dr. Szilvási András látja el.

Hallgatói lelkigondozása, személyes beszélgetésre a fogadóórákon van lehetőség:

Heti fogadóóra időpontok a 2019/2020-as tanévben (előzetes bejelentkezés alapján):

Hétfő                   11.00-13.00 (levelező hallgatók);
Szerda                 15.30-17.30 (nappali hallgatók);
Csütörtök           13.00-15.00 (MA hallgatók).

Ezen kívül: Minden csütörtökön 8.00 órakor hallgatói imaóra. A nappali és MA hallgatók számára az imaórák 50%-án kötelező a részvétel.

Dr. Szilvási András
ATF lelkész

A lelkészi szolgálata főként az alábbi négy területre irányul:

  1. a hallgatók lelkigondozása, hallgatói életútjuk mentorálása, tanácsadás
  2. az intézményben közösségi programok szervezése a hallgatók számára
  3. a hallgatók bevonása az egyházi, valamint az intézmény székhelyén lévő gyülekezet(ek) életébe (Levelezős hallgatók esetén a lakhelyükön vagy annak közelében lévő gyülekezeteket jelenti.)
  4. együttműködés az intézmény székhelye környén szolgáló lelkésszel/lelkészekkel, levelezős hallgatók esetében a hallgató lakhelyén szolgálatot teljesítő lelkésszel.

Dr. Szilvási András közel negyven éve végez lelkészi szolgálatot.

Elérhetősége: (Az ETN tanulmányi rendszeren belül)

Fogadóórája az intézményben: Az ETN tanulmányi rendszeren belül megadott időpontokban a Gyakorló Teológiai Tanszéken, vagy az Imaszobában.