Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírás 2021/2022-es tanévre

Az Adventista Teológiai Főiskola (ATF) az Nftv. valamint a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően
– az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak – a 2021/2022 tanévre pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére, mely 1 fő ATF hallgató részére adományozható.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000.-Ft/hó, mely max. egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható.

Hivatkozott jogszabályok és jelen pályázati kiírás továbbá annak mellékletei részletesen szabályozzák a pályázati feltételeket, a meghirdetés és az elbírálás részleteit. Jelen pályázaton az állami (rész) ösztöndíjas nappali alapképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és

a) jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek,
b) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá
c) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben 4,0-nél jobb tanulmányi eredményt értek el.

A kiemelkedő tanulmányi eredményen túl az ATF Szenátusa a pályázat elbírálásánál az alábbi szempontokat is figyelembe veszi:

  1. szakmai munka (pl.: tudományos munka, kutatási tevékenység, publikációk, pályamunkák, dolgozatok, tanszéki munka vagy egyéb kiemelkedő szakmai tanulmányi tevékenység, stb.)
  2. egyházi, közéleti és a hallgatói szervezetekben végzett tevékenység.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok értékelési rendszerét jelen kiírás 4. számú melléklete, a pályázat beadás tartalmi és formai követelményeit pedig a 2. számú mellékleteapályázati adatlap tartalmazza.   Az általános felhívási feltételek teljesítése esetén az ATF Szenátusa rangsorolja a beérkezett pályázatokat, majd a 2020/2021. tanév utolsó ülésén dönt a nyertes személyéről, melyet az oktatásért felelős miniszter részére a rektor-helyettes továbbít legkésőbb 2021. augusztus 1-ig.

A pályázathoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok letölthetők az ATF weboldalról vagy a ATF Tanulmányi Hivatalában kérhetők: