Hírek, tudományos élet

Professzori kinevezés az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa tavaly ősszel arról határozott, hogy pályázatot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek elnyerése céljából az ószövetségi teológia tudománykörében. A kiírt pályázatra Dr. habil. Tokics Imre, az Ószövetségi Tanszék vezetője jelentkezett, akinek a pályázata az ATF Szenátusa, valamint a Fenntartó Igazgatótanácsa értékelése alapján megfelelt annak a feltételrendszernek, amit a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a vonatkozó intézményi szabályozás (Szervezeti és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási Követelményrendszer) a professzori cím megszerzéséhez előírnak, ezért a pályázati anyag felterjesztését követően Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslattétele alapján Áder János köztársasági elnök 2020. március 20-i hatállyal a pályázót egyetemi tanárrá nevezte ki.

Prof. Dr. Tokics Imre oktatói szolgálatát 1989. szeptember 1-jétől kezdte az Adventista Teológiai Főiskolán, amelynek egyik alapítója. Mára számos tudományos társaság tagja, többek között a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Filozófiai Tudományos Bizottságának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, a Magyarországi  Református Egyház Doktorok Kollégiumának, a European Adventist Society of Theological and Religious Studies-nak, a International Seventh-day Adventists Scientists & Theologians-nak, a Károlis Jogászok Társaságának, a Keresztény-Zsidó Társaságnak, valamint a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó és Bibliafordító Bizottságának, továbbá annak Revíziós Bizottsági tagja. A Revideált új fordítás (RÚF 2014) Biblia Ószövetségi szövegeinek fordítását és ellenőrzését ő is végezte.

2010. és 2016. között a felsőoktatási intézményeket minősítő Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és Vallástudományok Bizottságának tagjaként tevékenykedett. Jelenleg, mint MAB szakértő rendszeresen kap megbízást különböző felsőoktatási intézmények akkreditációs munkájában.

Többször járta végig a Bibliai tájakat, régészeti feltárásokban vett részt. Több könyv és tanulmány szerzője, a publikációs listája és a hivatkozások jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában is megtalálható: www.mtmt.hu.

A Jeremiás próféta c. könyvét 83 különböző nyelvre fordították le és több mint 30 millió nyomtatott valamint számtalan elektronikus változatban példányban jelent meg 2015-ben.

A Hetednapi Adventista Egyházban a Bibliai Szabadegyetem egyik alapítója. 1991-től rendszeresen tart szabadegyetemi előadásokat „A Biblia az európai kultúrában” címmel a Bibliai könyveket ismertetve, az ország különböző nagyvárosaiban (Budapest, Debrecen, Gödöllő, Hajdúszoboszló Kecskemét, Nagykanizsa, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szeged, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg stb.) és külföldön (Ausztria, Ausztrália, Egyesült Államok, Románia, Szerbia). A tanításon kívül Rádió- és televízió műsorokat vezet és szerkeszt Budapesten Vallás és kultúra címmel. Elve az élethossziglan tartó tanulás.

Sok áldást kívánunk Professzor úr életére és szolgálatára!

Az Adventista Teológiai Főiskola nevében:

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor rektor
Dr. Michelisz Richárd főtitkár