Az Adventista Teológiai Főiskola döccenő nélkül állt át a távolléti oktatásra

Az ATF-en nem állt meg az élet, éppen csak a hallgatók hiányoznak az előadótermekből. Az oktatók nagy része otthonról dolgozik, de akadnak olyanok – a könyvtár, a tanulmányi és gazdasági osztályon – akik az épületen belül tevékenykednek.

Az Intézmény reménykedik, hogy legkésőbb a diplomaátadó ünnepséget már újra élőben együtt megtarthatják.

Március 11-én a délutáni órákban kaptuk a hivatalos értesítést, hogy másnaptól az intézményben nem tartózkodhatnak hallgatók, és át kell állnunk a távolléti oktatásra. – Ennek eredményeként március 12–13 között rendkívüli rektori szünet volt a ATF-en, március 16–20 között pedig előrehozott tavaszi szünet. Ezen időszak alatt számos egyeztetést folytattunk munkatársakkal, óraadókkal, informatikusokkal és a különböző szolgáltatókkal. Fel kellett mérnünk, hogy a Főiskolán futó több mint 60 kurzust miként tudjuk folytatni. Ehhez három fő kérdést kellett megvizsgálnunk: egyrészt a félév elején kiadott tantárgyi követelmények tarthatók-e a jelen helyzetben, vagy szükséges-e azokon változtatni, másfelől miként tudjuk a tananyagok átadását a lehető legoptimálisabb módon megoldani, harmadrészt pedig, hogyan, mikor és milyen módon tudunk majd vizsgáztatni. A munkatársak nagyon rugalmasan és célorientáltan álltak a változásokhoz, így hála Istennek nagyon gyorsan be tudtuk gyűjteni az információkat és meg tudtuk kezdeni a fejlesztést. Ennek megfelelően március 22.-én az első távolléti órákat már online tartották meg.

Az ATF-en a tananyag átadására már eddig is használtak elektronikus felületeket, ahová az előadások anyagait, esetleg kiegészítő olvasmányokat, cikkeket töltöttek fel. Ez a felület most számos egyéb új funkcióval bővült, melyekre most nagy szükség van. Ilyen funkció például a Konferencia- és a tanulószoba vagy a fórum a tanulmányi rendszerben; ezeken kívül már tesztet is lehet íratni, beadandó kisdolgozatok feltöltését kérni a hallgatóktól egyénenként vagy osztályonként. Az élő online órák szóbeli megtartása mellett vagy azok során pedig kozultációkra, képernyőmegosztásra, prezentálásra is lehetőség van. Ennek használatát szintén most vezettük be.

Jelenlegi terveink szerint továbbra is május 16-ig tart a szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak pedig május 18. és június 26. között lesz, jelenleg ebben sincs változás az eredetiekhez képest.

A kollégium jelenleg sem hallgatókat, sem más szállóvendéget nem fogad. Ez az időszak kicsit csendesebben zajlik az épületben, jelenleg a szobák és a közös helyiségek tavaszi takarítását végzik, s az épület állagmegóvásával kapcsolatos munkálatokat látják el.

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár