Tájékoztató a nyelvvizsgakövetelményekkel és a felsőoktatással kapcsolatos jogszabály-módosításokról

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 2020. április 7-én, kedden jelentette be, hogy a 2020. augusztus 31.-ig sikeresen záróvizsgát tett hallgatók nyelvvizsga nélkül is átvehessék diplomájukat. A felsőoktatással kapcsolatos veszélyhelyzeti részletszabályozások 2020. április 10-én, pénteken jelentek meg a Magyar Közlöny 71. számában, mely az alábbi linken elérhető: https://magyarkozlony.hu/

101/2020 (IV.10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről:

Felvételivel, záróvizsgákkal, diploma-kiállításával kapcsolatos rendelkezések:

 • Aki 2020. aug. 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett mentesül a nyelvvizsga letételének kötelezettsége aló (6. §) (További részletek a nyelvvizsga-kivételszabályok alkalmazásával kapcsolatban a 7.-8.  §-k ban olvashatók.)
 • A záróvizsgát meg kell szervezni. A bizottság alkotás szabályaitól el lehet térni, de vannak minimum-követelmények. Úgy kell megszervezni, hogy az intézménybe be lehet lépni, de személyes érintkezés ne legyen, 1,5 méter távolság tartva legyen. (13. §)
 • A felvételihez kapcsolódó felvételi vizsgát meg kell tartani. Úgy kell megszervezni, hogy személyes érintkezés ne legyen, de az intézménybe be lehet lépni, 1,5 méteres távolságot tartva. (lásd fenn és 13. §)
 • Az oklevél átvétel céljából is be lehet menni az ATF-re hasonló szigorítá

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatban:

 • A 2019-2020-as tanév tavaszi féléve nem számít bele a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről szóló rendelkezésekbe.
 • Az intézmények a félév és a tanév hosszára vonatkozóan eltérhetnek az NFTV-ben meghatározottaktól.

Intézmény működésével kapcsolatban

 • Az NFTV szerinti egyetemi testületek a vezető kezdeményezésére dönthetnek elektronikusan is, ha:
 • a határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható
 • a napirend és írásos anyagok három munkanappal korábban elérhetőek a tagok és a fenntartó képviselő számára (szenátus esetén ez két óra)
 • az írásos anyagokat egyszer lehet módosítani
 • a szavazásra legalább egy munkanapot biztosítani kell (szenátus esetén legalább négy óra)
 • legalább a testület hatvan százaléka részt vesz a döntéshozatalban és a szavazásban részt vevők fele egyhangú döntést hoz

(Ez a lehetőség nálunk eddig is rendelkezésre állt!)

 • Ha a magasabb vezető vezetői megbízása (rektor és kancellár) a veszélyhelyzet kihirdetését követő hat hónapon belül járna le (2020. márc. 11-től számítva) a következő vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de maximum a megbízás vége + 1 évig meghosszabbodik a mandátum. (2. §)

96/2020 (IV.10.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről:

 • A Kormány egy egyszeri, 500 ezer forintos, állami kamattámogatású diákhitel felvételének lehetőségét teremtette meg a felsőoktatásban.
 • A szabadfelhasználású, Diákhitel 1 konstrukció visszamenőlegesen, 2020. jún. 15-ig igényelhető a 2019-2020-as tanév tavaszi félévére is.
 • Nem veheti fel, aki rendelkezik nyelvtanulási diákhitellel vagy elmúlt már 55 éves.
 • A hitel 1,5%-os kockáztati prémium kamatelemét az állam átvállalja állami kamattámogatás formájában.
 • A hitel törlesztést a felvételt követő 12 hónap elteltével, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.
 • A törlesztés időtartama 1 és 5 év között lehet, a felvételkor az igénylő döntheti el.

2020.04.10.

Dr. Michelisz Richárd
ATF főtitkár