Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírás 2021/2022-es tanévre

Az Adventista Teológiai Főiskola (ATF) az Nftv. valamint a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően
– az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak – a 2021/2022 tanévre pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére, mely 1 fő ATF hallgató részére adományozható.

7/2021. (X. 28.) számú rektori utasítás az 5/2020. számú a járványügyi készültséget kezelő intézményi Intézkedési Terv és Útmutató

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság 2020. szeptember 1. napjától hatályos, a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez kiadott ágazati ajánlása alapján, az Adventista Teológiai Főiskola számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.

Tájékoztató a járványügyi készültség ideje alatt érvényben lévő szabályokról

Kedves Hallgatóink!
Kedves Oktatóink!

Bizonyára értesültetek már arról, hogy 2020. június 18-án megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet Magyarországon. A változás azt jelenti a felsőoktatási intézmények számára, hogy hatályukat veszítették azok a jogszabályok, amelyeket a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján fogadott el.

Adventista Szemle 2016/2. szám

  • Tisztelgés a szerző előtt
  • Szigeti Jenő: A bibliai teremtéstörténet és a Korán
  • Szigeti Jenő: A Békés megyei evangélikus lelkészek néprajzi munkássága
  • Szigeti Jenő: Egy 18. századi gulyáslegény látomásai
  • Szigeti Jenő: Hívők a társadalomban
  • Szigeti Jenő: 18. századi lelkészsorsok
  • Szigeti Jenő: A nők helyzete a Közel-Keleten és a Bibliában